BARTIN DA DEFİNE YERLERİ

bartında aranacak define  yerleri

Bartın tarihi bakımdan oldukça eskidir özellikle eşkiyalara ev sahipliği yapmış olup definecilerin sevdiği bir bölgedir

M.Ö. 334 yılında, makedonya kralı i̇skender, perslerin hakimiyetine son vererek bölgenin sahibi oldu. Bartın ve ulus’un yönetimini “general eumenes”, amasra ve tekkeönü’nün yönetimini de fridya satrabına bıraktı. Ancak, amasra yönetimi m.Ö.302-286 yılları arasında el değiştirerek kraliçe amastris tarafından yönetilmeye başlandı.M.Ö. 12. Yy’dan beri sesamos adıyla anılan kent 16 yıllık kraliçe amastris döneminden sonra kraliçenin adını aldı.Bu dönemde; kromna (tekkeönü), tios (filyos-hisarönü) ve kyteros (gideros) sitelerinden oluşan symoikismos siteler birliğine başkent oldu.M.Ö.286 yılında kraliçe amastris,oğulları tarafından bindiği gemi batırılmak suretiyle öldürülünce kent yeniden eumenes’ce yönetilmeye başlandı.Amasra ve bartın çevresi yöredeki savaşlar sonrasında m.Ö.279 yılında pontus krallığının egemenliğine girdi. Bizans döneminde bartın ve amasra
Masra – bartın karayolu üzerinde, amasra’ya 4 km uzaklıktaki kuşkayası mevkisindedir.Roma i̇mparatoru t. Germanious claudius zamanında doğu eyaletleri i̇nşa ordusu komutanlığı yaptıktan sonra yaşam boyu bitinya -pontus valiliğine atanan gaius julius aguilla tarafından m.S. 41-54 yıllarında yaptırılmıştır. Roma yol ağının bir parçası olan ve i̇mpa­ratorun anısına yaptırılan bu anıt; yufka kabartma tekniğiyle kayalara oyulmuş kral heykeli ve roma hakimiyet kartalı ile birbirini tamamlayan iki kitabe, oturma sedirleri ve kaya nişlerini kapsamaktadır. Anıta ait , kral heykeli ve hakimiyet kartalı’nın başları tahrip olmuştur. Birisi kral figürünü çevreleyen niş’in üstünde, diğeri kabartmalardan uzakta ve batıda bulunan birbirini tamamlayan kitabelerde; “devletlerarası barışın ve dostluğun anısına, i̇mparator germanious’un yüceliği için g.J.Aguilla yaptırdı” ifadeleri bulunmaktadır.

yazının devamı için TIKLAYINIZ

 

 

 

Leave a Reply