BAYBURT TA DEFİNE YERLERİ

                      bayburt da define yerleri

                            bayburt da aranacak define yerleri

bayburt eski yıllarda  Kimmer ve İskitlerin daha sonraları ise  Pers hakimiyetine girmiştir.

bolge tarihi bakımdan oldukça zengindir .

Xenophan, anabasis adlı eserinde bayburt’tan büyük, kalabalık ve zengin bir şehir olarak bahsetmektedir. O zamanki adı gymnias olan bayburt bir i̇skit şehridir. İskitler bizim saka olarak tanımladığımız türklerdir. Bayburt yaklaşık olarak 5000 yıllık bir türk şehridir.

M.Ö.2 y.Y. Dan itibaren pontus krallığına bağlı olan bayburt m.Ö. 40’lı yıllarda roma hakimiyetine girmiştir. Urartular tarafından yapılan bayburt kalesi roma i̇mparatoru justinianus döneminde onarım görmüştür. M.S. 705 yılında emevilerin eline geçen bayburt 715 yılında bizanslılar tarafından geri alınmıştır. 850 yılından sonra türklerle bizanslılar arasında sürekli savaşlara sahne olan bayburt, artık müslüman türklerin yerleşmeye başladıkları bir yer olmuştur.1048 yılına gelindiğinde bölge artık yoğun türk nüfusuyla meskundur. 1054 yılında bayburt selçuklular tarafından fethedilmiştir. 1081 yılında bayburt selçuklu devletine bağlı olan saltuk oğullarının ve ardından mengücek oğullarının egemenliğine girmiştir. Daha sonra danişmentlilerin , ondan sonra da bizanslıların eline geçen bayburt’u trabzon valisi teodor gabras geri alarak kendi egemenliğini ilan etmiştir. Bayburt moğol istilasıyla büyük bir yıkıma uğramıştır. 60.000 kadar türkmen kitlesinin yerleştiği bayburt bölgesinden

devamı için TIKLAYINIZ 

Leave a Reply