BİLECİK’TE DEFİNE YERLERİ

BİLECİK’TE DEFİNE YERLERİ

Tarih Öncesinde Bilecik

Bilecik’te ilk yerleşim MÖ 3000’den öncelere rastlamaktadır. Anadolu’da Tunç Çağına geçiş sürecinde önemli bir yeri olan Bilecik’ten MÖ 3000’lerde tunç yapımı için kalay çıkarıldığı bilinmektedir.İlin bilinen en eski isimleri Agrilion ve Agrillum’dur.Daha sonraki dönemlerde Bilecik Bizans İmparatorluğu sınırları içine giren bir yerleşim yeri olmuştur. Doğu Roma (Bizans) döneminde şehir Belekoma ismiyle anılıyordu. Bilecik o zaman, şimdiki Bilecik’in doğusunda, Hamsu ve Tabakhane derelerinin oluşturduğu vadiler arasındaki bir kaya çıkıntısı üzerine inşa edilen kale çevresinde kurulmuştu.

Antik Çağda Bilecik:
Antik Çağ’ da Bilecik’le ilgili özel bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle kentin bu çağdaki hayatı, tarih kaynaklarında Bilecik’i de içine alan Bitinya (Bithynia) bölgesinin genel tarihi içinde gösterilmektedir.
Kentin Antik Çağdaki Hayatı, Tarih Kaynaklarında Bilecik’i De Içine Alan Bitinya (Bithynia) Bölgesinin Genel Tarihi Içinde Gösterilir. Bitinya Bölgesinin Bilinen Tarihi M.ö. 1950′ Lerde Burada Yaşayan Trakya Kavimlerinden Thynler’le Başlar. Bölge Daha Sonra Mısır, Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu Ve Osmanlı İmparatorluğunun Yönetimine Geçmiştir. Bilecik’in Bilinen Ilk Adı Belekoma’ Dır.

Tarihte Pek Çok Kavmin Uygarlık Ve Egemenliğine Sahne Olan Bilecik, Kayı Boyu’nun Orta Asya’dan 400 Çadırla Gelip Söğüt’te, Osmanlı Devletinin Kuruluş Merkezliğini Yaptığı Yerdir. İlin Tarihçesinin Çok Eskilere Dayanması Ve Osmanlının Kurulduğu Yer Olması Ayrıcalığı Yanında, Kurtuluş Savaşı’nda Verdiği Çetin Mücadeleler Ve Kazanılan Zaferlerle Cumhuriyetin Kuruluşunda Da Önemli Bir Role Sahip Olmuştur. Üzerinde Çok Sayıda Arkeolojik Ve Tarihi Eser Bulunan, Bilecik’teki Tarihi Eserlerin Çoğunu Osmanlı Döneminde Yapılan Camiler, Türbeler, Hanlar, Hamamlar, Sivil Mimari Örnekleri , Imaret Ve Benzeri Yapılar Oluşturmaktadır.
Kayı Boyu Aşireti Mensuplarının 720 Yıldan Beri Geleneksel Olarak Sürdürdükleri Ve Her Yıl (Eylül Ayının 2. Haftası Son Üç Gün) Yapılan Muhteşem Törenlerle Kutlanan ‘ertuğrul Gazi’ Yi Anma Ve Söğüt Şenlikleri’ne Çok Sayıda Yerli Ve Yabancı Ziyaretçi Gelir. Törenlerde Yörüklerin Kına Gecesi Ve Yaşantıları Canlandırılır, Cirit Gösterileri Yapılır.
Bitinya bölgesinin bilinen tarihi MÖ 1950’lerde burada yaşayan Trakya kavimlerinden Thynler’le başlar.Bölge Thynler’den sonra kronolojik sıra ile: MÖ 1550-1400 Mısırlılar, 1400-1200 Hititler, 1200-676 Frigler, 676-595 Kimmerler, 595-546 Lidyalılar, 546-334 Persler, 334-326 Makedonyalılar, 326-297 Özgürlük dönemi, 297-74 Bitinya Krallığı, 74-395 Roma İmparatorluğu, 395-1299 Bizans (673-678 ve 714-718 döneminde bölge Emevi ve Abbasi hakimiyeti) dönemlerini yaşamıştır.

Leave a Reply