BURDUR DEFİNE YERLERİ

Burdur da aranması veya araştırılması gereken define yerleri ve dönemleri yazının içreğinde bulunmaktadır.Bir yer arıyorsanız birşey arıyorsanız öncelikle araştırmalısınız


Çağın özelliklerini yansıtan bir başka grup da,pişmiş toprak ve mermerden yapılmış keman tipi idollerdir. İlimizde yassıgüme höyük,burdur höyük,i̇ncirdere höyük,tepecik höyük gibi yerleşim yerlerinde eski tunç çağı malzemesi yaygın olarak tespit edilmiştir.İlimiz,antik çağlarda. Bugünkü sınırları ile isparta ve antalya illerini de içine alan antik pi̇si̇di̇a bölgesinde kalmaktadır. Bu bölge pers döneminin ortalarına kadar karanlıkta kalmış,henüz aydınlatılamamıştır. Bölge, mö. 2000 yıllarında arzava konfederasyonunun siyasi merkezi olmuştur.Bölgeye, m.Ö. 321 yılında komutan antigonos hakim olur.Fakat mö.301 yılında i̇psos savaşında selefkoslulara yenilince ülkesini kaybeder. Selefkoslardan sonra bölge,bergama krallığına ve daha sonra da roma’ya bağlanır. Bu durum, m.S. 395 yılına kadar devam eder. Bu yıl roma i̇mparatorluğu ikiye bölünür;bölge doğu roma(bizans) idaresine girer. Bu durum m.S. Xl yy sonlarına kadar devam eder ve bu tarihten itibaren türk hakimiyeti başlar. Roma çağında psidia’nın her tarafında kesif bir yerleşme vardır. Bir çok yeni şehir kurulmuş, eski merkezler yeniden onarılmıştır. Burdur ve çevresinde antik devirde kurulmuş olan ve bilinen şehirlerin isimleri şunlardır:

Milias (melli), kremna(çamlık), sagalassos(ağlasun), kreitai (belören), kretepolis (kızılkaya), kodrula (kestel),komama(ürkütlü),paleipolis (akören), lysinia (karakent), mallos (karacaören), olbasa (belenli), muatra (bereket),tymbrianosus (düğer),kıbyra (gölhisar), boubon (i̇becik), panematrikhos (boğazköy), sia(karaot), balboura (altınyayla).

Bütün i̇limizde bulunan harabelerin hemen hepsinde bu çağa ait mimari kalıntılar görünmektedir. Bu çağa ait çeşitli heykeltıraşlık eserleri de burdur müzesinde teşhir edilmektedir.
Urdur tarihçesi
Burdur’un tarihi neolotik çağa kadar inmektedir.1957-1960 yılları arasında prof.J.Mellaart tarafından hacılar’da yapılan kazılarda neolitik kültürün bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular m.Ö.7000 yıllarına inmektedir. Yine 1978-1988 yılları arasında kuruçay höyükte ve 1989-1992 yılları arasında bucak höyücek höyükte prof.Dr.Refik duru tarafından yapılan kazılarda da neolitik çağın kültürüne rastlanılmıştır. Bu çağın en önemli özelliği: i̇nsanların,hayvanları evcilleştirmesi,çanak-çömlek yapımını öğrenmiş bulunmasıdır.

Burdur’a türklerin gelişi ve sonrası dönem
1071 malazgirt meydan muharebesinden sonra ise bölge; sırasıyla selçuklular, hamitoğulları ve osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Anadolu’ya yayılan oğuz boyları muhtemelen 1075’lerde o zaman psidia diye adlandırılan bölgeye ve polidia denen burdur’a yerleşmeye başladılar. İlk yerleşim yerleri şekerpınarı-hamam bendi mevkii olmuştur. Çoğunluğu kınalı aşiretinden olan türkmenler , en az 2000 çadırdan meydana gelen bir toplulukla yerleşim yerleri kurmaya başladılar. Başlangıçta kendi başlarına hiçbir devlete bağlı olmadan ve komşuları olan bizanslılarla mücadele ederek varlıklarını sürdürdüler.
Anadolu’nun ilk heykelcikleri olarak bilinen ana i̇lahe’yi temsil eden pişmiş toprak figürünler ve süs eşyaları neolitik çağda hacıların en önemli eserleridir. Kalkolitik çağ;neolitik çağdan sonra gelen m:ö.5400-3000 yılları arasındaki çağdır. Bu çağda taş,kemik ve ağaç aletlerin yanısıra,madenin de kullanılmaya başlamış olması en önemli özelliğidir. Kuruçay höyükte bulunan madeni keskiler,ok uçları gibi aletler çağın özelliğini yansıtırlar. Ayrıca uğurlu höyük,kızılkaya höyük,karamanlı çamur höyük,tefenni beyköy höyükte bu çağı destekleyen malzemeler elde edilmiştir. Mö. 3000-2000 yılları arasına tarihlenen eski tunç çağında,medeniyet daha gelişmiş,taş aletlerin yerini tunçtan yapılan aletler almıştır.
Bu mücadelelerin en önemlisi dinar yakınlarında bizanslı manüel kommenos komutasındaki orduyu yenmeleridir. Bilhassa haçlı seferleri döneminde selçuklu hükümdarı l.Mesut ve ll.Kılıçarslan’ın erle ovasında bu orduyu yenilgiye uğratması selçuklu hakimiyetini bu bölgede kolaylaştırdı. Selçuklu hükümdarı ll.İzzeddin kılıçarslan denizli, uluborlu, burdur ve antalya’ya kadar olan bölgeyi ve türkmen aşiretlerini idaresi altına aldı. Fakat türkmen aşiretleri üzerinde tam bir otorite sağlayamadı. Bölge; 1219 ve 1236 yıllarında tekrar l.Keykavus ve alaaddin keykubat tarafından alındı. Böylece bölge kesinlikle selçuklu hakimiyetine girmiş oldu.. 1257 yılında selçuklu devleti üç kardeş arasında pay edildi.

Bu durum mö. 1000 yılına kadar çeşitli toplumların yerleşmesiyle devam eder. Mö. 8.Yy’da pisidia’nın batı bölgesi friglerin hakimiyetine girmiştir. Yarışlı gölü’ndeki yerleşim yerinde frig keramiklerinin bulunması bu tezi desteklemektedir. Mö. 696-676 frig devletini yıkan lidyalıların bölgeye hakim olduğunu görüyoruz.M.Ö. 546 yılında lidyalıları yenen persler,bölgeyi ele geçirmişlerdir.Mö. 334’te büyük i̇skender,biga çayı kenarında persleri mağlup eder ve anadolu’ya yönelir. Önce bodrum,milet ve phaselis’i alır.tüm define işaretleri için tıklayınız

Leave a Reply