DEFİNE BULMA

Define bulmak kolaymı,bulunan definelerde büyü varmı,cinler define yerini söylermi,bunlara  açıklık  getirelim ve ne yaparsak yapalım bilinçli yapalım.

DEFİNE BULMAK KOLAYMI ? Define bulmak kolay  değildir,bilgi,beceri,sabır ister.Ayrıca ülkemizde define aramak define bulmak yasak olduğu için bulunması çok zordur.define bulmanın kolay yolu yoktur.define bazen şans eseri bulunur.tarlada çift sürerken veya afetlerle meydana çıkan defineler dir.define bulmak için işaretlere ve söylentilere dikkat etmek lazım.en kolay define define işaretleri ile bulmaktır.rastlanan define işaretlerini o bakımdan bozmayın yok etmeyin.

DEFİNELERİN YERİNİ CİNLER BİLİRMİ ?Definelerin yerini cinler bilemez demek yanlış olur.ancak bizim çağın hocaları bu işi yapamaz. HZ.süleyman peygamberimiz ayetlerde yer alan 9 özelliği sayesinde,bunlardan bazıları cinlerdir.şimdi bakalım 9 mucize nelermiş. Define bulma  konusunda bunları aydınlatalım.

1. Sebe’ sûresi on ikinci âyetinde bildirildiği üzere, rüzgârlar emri altındaydı.

2. Süleyman aleyhisselam denizi geçmek istediği zaman, suyu çekilerek yol açılır, geçtikten sonra yine kapanırdı.

3. Âyet-i kerîmede bildirildiği üzere, bütün cinniler emrindeydi. Ne zaman istese, kendisine, büyük büyük köşkler, sûretler, çanaklar, sâbit çömlekler, tencereler yaparlardı.

4. Süleyman aleyhisselamın bir mührü vardı. Üzerinde ism-i âzam duası yazılıydı. O dua ile her isteği kolay olurdu.

5. Karıncalara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlardı.

6. Nereye gitmek istese, rüzgâr emrinde olduğundan, kürsüsünü kaldırır, kürsüsünü berâberinde götürürdü.

7. Cinniler vâsıtasıyla denizlerdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defîneleri bilirdi. Kendine Allahü teâlâ tarafından bildirilmeyen bir şey yoktu.

8. Neml Vâdisinde, maiyetiyle berâber bir dağ üzerine konup, kaldığı esnâda o dağın yeşillik, çimenlik olması için, mübârek ellerine bir miktar su alıp, avucuyla o dağa serpti. Derhâl dağın üzeri çayırlık çimenlik oluverdi.

9. Süleyman aleyhisselam bir yere gittiği vakit, berâberinde duvarlar da giderdi.

evet ayette yazılan bunlar ve bunlar bir peygambere lütvedilmiş.Şuanki hocalarımız belki dualarla cinleri kovabilir ancak asla cinlere define yeri söyletemez.

BULUNAN DEFİNELERDE CİN VARMIDIR? Cinler toprak altında definelere parlak şeylere sahip çıkabilir.bunlar belirliği dualarlar la uzaklaştırıbilir.

Leave a Reply