DEFİNE İŞARETİ DEVE

Deve işaretinin anlamı oldukça açılımı yüksek olan deve işareti, eski çağlarda sıkça kullanılmış. belki günümüzde net olarak, deve işaretinin çözen yoktur. deve işareti bazen Anıt olarak yapıldığından, deve işaretinin içinde veya çevresinde define varmı yokmu bilen yoktur. ancak eskiden beri yazılan çizilenlere bakarsak, Define işaretlerinde deve işaretinin ön kısmından giriş olduğunu söyleyebiliriz.

deve işareti

deve işaretinin belirli ve çeşitli pozisyonları vardır. Bunlar oturan deve, ayakta duran, deve yürüyen, deve olarak 3 ayrılır. oturan Devenin ise malzemesi altında olduğu söylenir. ayakta olan definenin ise, malzemesi ön tarafında olduğu söylenir. yürüyen Devenin ise, malzemesinin ilerler de bir yerde Kapalı alan olduğu söylenir.

Define işareti deve

Dolayısıyla deve işareti net olarak çözülmüş bir işaret değildir. Arkadaşlar bizler olayı şu şekilde bakabiliriz, belki de en deve işaretleri deve yolculuğu yapılan alanlara da yapılmış olabilir. yani burada Develer geçebilir anlamında. bir diğeri ise Anıt olarak yapılabilir, o zamanın düşünceleri Bereket ve bolluk gibi seçenekler de olabilir. veya Devenin olduğu yerde Ticaret kervanları olabilir. bu gibi konulara bakınca deve işaretinin, net olarak çözümü olmadığını görüyoruz.

One Comment on “DEFİNE İŞARETİ DEVE”

Leave a Reply