Define işaretleri ve Anlamları

Define işaretleri ve Anlamları

El işareti nasıl çözülür

El eşkiya şunun bunun işareti denilse doğru değildir. Elin yapılım tarihi 957 yillarıdır. O yillarda anadolu grek kültürü hakimdi eski yunanlara ait bir işarettir.El yemin içme işaretidir. Gömü yapanlar topluca yemin ettiklerini ifade eder. Onlarca insan günlerce çalişarak yaptıklari bir gömüdür zor bir gömüdür. Hakkında çeşitli yorumlar yapilmakta oda elin yaninda bulunan muhtelif işaretlerden kaynaklanmaktadir. Elin yanindaki işaretler.Sol elin 100 adım ilerisinde birde sağ el bulursan bu elin alttan iki parmağı kapalı olmalıdır yani bir tabanca şekli gibidir işaret parmağı karşıyı gösterir vaziyettedir, gösterdiği yerde yüklü miktarda hazinesi vardır, dikkat bu eşkiya parası olup bu bölgede başka gömülerde aranmalıdır. Bu bölgede bir mağara bulursanız burada 1 el birde ayak işareti arayın, burada birde insan büstü vardır yani yarım adam resmi bu adam kara taşa bakar vaziyettedir bu taş en az 3 kişinin kaldırabileceği büyüklükte olmalıdır 7 ester yükü mal buradan alınır.
El işareti mezar işareti olma ihtimali yüksektir, mezarsa yönü parmaklar verir, olması gerekenden farklı parmak varsa işte bu şifredir, mesela normalden dada uzun yada kısa duran parmak, yada belirgin yada silik parmak, birbirine bitişik yada ayrık parmak bunların hepsi şifredir bunlar dikkate alınarak çözüm yapılmalıdır. Eğer el işareti kabartma ise malı derin olmaz, en fazla göbek derinliğindedir doğru yeri bulduğunuz zaman 1 kişi bile malı alabilir.
El yemin işaretidir, bir topluluğa ait yüklü miktarda parayı temsil eder. Gömüsü derindir en az 14 kişi 14 gün çalışmayınca elin parasını alamaz. Eş dost hısım akraba kim varsa toplanıp paralarını bir araya getirip topluca yapılmış gömüdür, gömen kişi sayısı çok fazla olduğu için gömüde buna paralel olarak derin ve tuzaklı olur. Gömü tamamlandıktan sonra guruplar arasından hiç kimse diğerinden izinsiz olarak bu parayı almaya gelmez, gömü bittiği an el işareti yapılır bu işaretin üzerine el basılarak yemin edilir.
Ayak izi işaretleri definede nasıl çözülür
Define işaretleri çok az görünen işaretlerin biride ayak işaretidir.Ayak işi tek veya çift te karşımıza çıkar.
Tek ayak izi devam işareti verirken iki ayak işareti olduğu yeri gösterir.
Eyer ayak işareti tek ise ayağın yönüne gitmek lazım.Eyer çift ise hemen olduğu yerdedir.Varsa ön işaret bitmiş, okunacak son işaret bitmiştir, okunacak son işaret budur. Durulur 26-27 adımdan daha yakın ayak yönünde emanet aranır.Sağ ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır, ileride farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, iki ayak izi varsa gömü uzaktadır. Mağara taban, tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi bir kaç tane değişik tuzakta olabilir.
Binek taşı işareti nasıl çözülür.Binek taşının genel anlamı, taşa otur karşına bak ve ikinci işareti aramalısın olarak bilinmektedir. Binek taşı: binek taşının genel anlamı, taşa otur karşına bak ve ikinci işareti aramalısın olarak bilinmektedir.
Binek taşını biz iki şekilde görüyoruz, yukarıdaki gibi at eyeri gibi , diğeri ise atlara rahat binilmesi,yük yüklenme için hazırlanmış taşlar, günümüz kamyon yada diğer yük araçlarına yük yükleme rampalarının işlevi gibidir.

Bizi ilgilendiren konu sabit, taşlardır, yukarıdaki taş büyüdüğüm köyde resimlediğim ve incelediğim bir görüntüdür. Karşısında kayalar vardır.Bu kayalarda bir mezar kalıntısı mevcuttur. Buna göre bizde diyoruz ki bu taşın karşısında araştırma yapınız.

Atlara binme ve yük yükleme taşı , ismi binek taşıdır. Benzeri amaçla kullanılmış değişik tiplerini de görmemiz mümkündür.

Binek taşı diye isimlendirilen bazı taşlar vardır, ziyaretgah olarak inanılır.Bu konuya da ayrıca dikkatinizi çekerim

Yaptığımız araştırmalara göre, binek taşı zirve bir noktada yapılmış ise, işaretin yapılmış olduğu zirve tepeden daha yüksek zirve tepede araştırma sürdürülmelidir. Bilinen eşkiya işaretlerindendir. Eğer binek taşı işareti, engebeli bir arazide yapılmış ise, kesinlikle cihaz yardımı almalısınız. Doğal görünen etraftaki kayaların altında gömü saklanmış olabilir. İşaretin etrafıda kontrol edilmeli ve binek taşı işaretinin yakınlarında düz bir taş varsa gömü bu taşın altındada olabilir.Yaptığımız araştırmalara göre, binek taşı zirve bir noktada yapılmış ise, işaretin yapılmış olduğu zirve tepeden daha yüksek zirve tepede araştırma sürdürülmelidir. Bilinen eşkiya işaretlerindendir. Eğer binek taşı işareti, engebeli bir arazide yapılmış ise, kesinlikle cihaz yardımı almalısınız. Doğal görünen etraftaki kayaların altında gömü saklanmış olabilir. İşaretin etrafıda kontrol edilmeli ve binek taşı işaretinin yakınlarında düz bir taş varsa gömü bu taşın altındada olabilir.
Binek taşi olarak bilinir. Binek taşına otur karşida gözüken kayalıklarda 2. Bir işaret daha bulmaya çalış.
Binek taşı, oturak taşı ve koltuk taşı bu 3 işaret anlamdaş işaretlerdir hepsi otur ve karşına bak anlamına gelir, aralarındaki fark koltuk taşı bazen mezarı verir oturak taşıda aynı şekilde mezar işareti olarak yapıldığını gördük fakat binek taşı mezarla alakalı değil düpe düz define işaretidir. Oturduğunda tam karşınla birlikte sağ ve sol çaprazlarına dikkat et tüm vücudunu sabit tut sadece başını rahat oynatacak şekilde sağa sola

Leave a Reply