DEFİNE SOHBETİ

DEFİNE SOHBETİ

Define Geçmiş Zamanlarda Toprağa Gömülen Unutulan Veya Saklanan,yunan,bizans,roma,vs,dönemlerinde Yer Altına Konulan Kıymetli,tarihi Anlam Taşıyan Her Ürüne Define Derler.bunları Izinsiz Çıkarmak Suç Sayılıyor.ancak Tesadüfen Bulunan Malzemeleri Bir Avkat Aracılığı Ile Teslim Ederseniz Değerini Kurulda Tartışıp Sizlere Bir Kısmını Veriyorlar.

bu Işte En Kötü Sonuç Ise (Değeri Tesbit Edilemiyor Olması)otrada Bir Değer Yoksa Hakta Yoktur.2017 Yılında Yabancı Arkeolog Gurubu Türkiyede 36 Adet Kazı Çalışmasına Başlamış.neden Yabancılara Kazı Yapma Hakkı Verilir? Akla Çok Şeyler Geliyor.bizler Yolda Yanlışlık Bir Sikke Bulsak Ne Yapacağımızı Şaşırız Yabancı Kazılara Son Verilmeli Ancak

2863 Sayılı Kanun Ve Buna Bağlı Olarak Çıkarılan “kültür Ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj Ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Ülkemizde Kazı Ve Araştırma Yapmak Isteyen Yabancı Heyetler Müracaatlarını Dış Temsilciliklerimiz Aracılığıyla Yaparlar. Dışişleri Bakanlığı Kendi Görüşleri Ile Birlikte Başvuruyu Bakanlığa Iletir. Böyle Bir Müsade Durumu Var.ve Şuan Birkaçı Bitmiş Olabilir 36 Civarı Yabancı Kazı Aktif Durumda Olduğunu Duyduk.
Ne Olacak Bu Defineciler Hali: Evet Arkadaşlar Konumuz Ne Olcak Bu Definecilerin Hali,bu Konuyu Açmamın Sebebi Define

Meraklıların Neler Çektiği.

Ilk Olarak Define Dedektörleri Satışı Serbest Kullanımı Yasak,evet Yanlış Duymadınız Define Dedektörlerinin Satışı Serbest Fakat Kullanırken Yakalanırsanız Devlet Hakkınızda Işlem Yapar.
Bir Diğer Konuda Izinli Müsadeli Veya Resmi Kazı Yapmak Sebest Ancak Kazı Yapacağın Alanı Önceden Keşfetmek Yasak,insan Gülmemek Için Kendini Zor Tutuyor,yahu Böyle Kanunlar Şaka Gibi Geliyor Insana.

Diğer Taraftan Define Ustalarına Gelelim Benim Şimdiki Tecrubeme Göre Çok Yanlış Bilgiler Veriliyor Ve Işi Bilmeyen Define Meraklılara Bu Sözlere Bakarak Gerek Resmi Gerek Yasal Olmayan Çalışmalar Yapıyor.sonuçta Çoğu Kez Yanılıyor.
Maddi Ve Manevi Zarara Giriyor.

Madde1: Bu Yönetmeliğin Amacı; 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Belirtilen Yerler Dışında Define Aramalarında Uyulacak Esasları Belirlemektedir.

Madde2: Bu Yönetmelik, Define Arama Ruhsatının Verilmesine, Define Arayıcıdan Istenecek Belgelere, Aramanın Nasıl Yapılacağına Ve Çıkan Defineden Arayıcıya Tanınacak Haklara Ilişkin Hükümleri Kapsar

Madde3: Bu Yönetmelik 2863 Sayılı Kanun’un 6 Ve 50 Nci Maddeleriyle, Medeni Kanun’un 696 Ve 697 Nci Maddeleri Uyarınca Hazırlanmıştır.

Madde4: Bu Yönetmelikte Geçen:

“Bakanlık”, “Kültür Ve Turizm Bakanlığını,

“Müze”; Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müzeleri, Ifade Eder.

Müracaat

Madde5: Define Aramak Isteyenler, Define Arayacakları Yerin Bağlı Olduğu Mülki Amire Bir Dilekçe Ile Müracaat Ederler.

Madde6 Dilekçede Arama Maksadı Açıkça Belirtilir Ve Define Aranacak Yerin Il, Ilçe, Bucak, Köy, Mahalle, Sokak Ve Ev Numarası Bildirilir. Ayrıca Bu Yerin Ekili, Dikili, Meskun, Gayrimeskun, Tapulu Ve Tapusuz Olup Olmadığı Ve Kime Ait Olduğu Açıklanır.

Madde7:

A)define Aranacak Sahanın Yetkili Teknik Elemana Çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce Tasdikli, 1/500 Ölçekli Tasviye Münhanili Haritası Veya Krokisi,

B)krokisi Çıkarılamayacak Ev Ve Bunun Gibi Yerler Için Ise Ada, Parsel Ve Çap Numarasını Belirten Vaziyet Planı,

C)uzaktan Ve Yakından Olmak Üzere Çeşitli Yönlerden Çekilmiş Net Fotoğrafları,

D)define Aranacak Yer Sahipli Ise; Gerçek Kişilerden Noterden Tasdikli Muvafakatname, Tüzel Kişilerden De Yetkili Organlarından Alınacak Muvafakat Yazısı,

Eklenir.

Madde8: Define Aranacak Yer 100 M2yi Geçemez. Bu Yer Verilecek Fotoğraflarla Harita Veya Krokiler Üzerinde Işaretlenir.

Madde9:mülki Amir, Define Aranacak Yerin 2863 Sayılı Kanun’un 6ncı Maddesinde Belirtilen Yerler Ile Tesbit Ve Tescil Edilen Sit Alanları Ve Mezarlıklar Içinde Olup Olmadığını, Define Aranmasından Sakınca Bulunup, Bulunmadığını, En Yakın Müze Müdürlüğüne Tesbit Ettirir.

Madde10: Müze Müdürlüğünce, Müracaat Uygun Bulunduğu Takdide Define Arama Ruhsatı Verilir. Ruhsatname Bir Yıl Sürelidir. Define Araması Aralıksız En Çok Bir Ay Devam Eder. Hava Muhalefeti Veya Tabii Afetlerden Dolayı Bu Süre Içinde Bitirilemezse Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Mülki Amirce En Çok Bir Ay Daha Uzatılabilir.

Madde11: Define Araması, Define Aranacak Yere En Yakın Müzeden Görevlendirilecek Ihtisas Elemanı Başkanlığında, Maliye Ve Gümrük Ve İçişleri Bakanlıklarının Mahalli Birer Temsilcisi Gözetiminde Yapılır.

Genel Hükümler

Madde12: Define Aranacak Yeri Incelemeye Gidecek Müze Ihtisas Elemanı Ile, Aramada Bulunacak Ihtisas Elemanı, Maliye, Gümrük Ve İçişleri Bakanlıkları Temsilcilerinin Yol Masrafı Ve Birinci Derece Devlet Memuru Harcırahı Üzerinden Yevmiyeleri Define Arayıcısı Tarafından Ödenir. Bu Yevmiler Günlük Zorunlu Giderleri Karşılamadığı Takdirde, Aradaki Fark Yevmiyelerin %50’sini Geçmemek Şartıyla Define Arayıcısı Tarafından Ayrıca Ödenir.

Madde13 Define Aramasından Doğacak Zarar Ziyan Ve Kazı Yapılan Yerin Eski Haline Getirilmesi Ile Ilgili Masraflar Define Arayıcısına Aittir. Bu Masrafların Tahmini Tutarı Ilgili Müze Müdürlüğünce Tesbit Edilir.

Madde14 Define Arama Yerini Incelemeye Gidicek Müze Ihtisas Elemanın Harcırahı Önceden 12 Ve 13. Maddelerde Yazılı Diğer Harcamalar Ise Arama Başlamadan Önce Arayıcı Tarafından Bir Devlet Bankasına Müze Müdürlüğü Adına Yatırılır.

Müze Müdürü Aramadan Önce Görevlilere Avans Öder.

Hizmetin Yerine Getirilmesinden Sonra Görevlileri Verecekleri Hakediş Belgelerine Göre Kesin Hesap Yapılır. Artan Para Aracıya Iade Edilir.

Madde15:çalışmalar, Görevliler Ile Arayıcının Imzasını Taşıyan Tutanaklarla Günü Gününe Tesbit Edilir. Bu Tutanaklar Ve Arama Sonunda Tanzim Edilecek Nihai Tutanak Bakanlığa Gönderilir.

Madde16 Define Aramasının Mevzuat Hükümlerine Göre Ilgililerce Durdurulması Halinde Arayıcı Hiçbir Hak, Zarar Ve Ziyan Talebinde Bulunamaz.

Define Aramalarında Kültür Ve Tabiat Varlığı Bulunduğu Takdirde Arama Derhal Durdurulur Ve Durum Bakanlığa Bildirilir.

Arayıcı Bulunan Kültür Ve Tabiat Varlıkları Üzerinde Hiçbir Hak Iddia Edemez.

Madde17: Define Aramasında Çıkan Buluntular Bakanlıkça Tayin Edilecek En Az Üç Kişilik Bir Uzman Heyetine Incelettirilir. Elde Edilecek Buluntular Kültür Ve Tabiat Varlığı Ise Müzelere, Define Ise Maliye Ve Gümrük Bakanlığına Teslim Edilir.

Madde18: Bulunan Definenin Maliye Ve Gümrük Bakanlığınca Geçer Akçe Olarak Değeri Tespit Edilir. Define Hazineye Ait Arazide Bulunmuşsa %50’si Arayıcıya, Özel Veya Tüzel Kişilere Ait Arazide Bulunmuşsa, %40’ı Arayıcıya, %10’u Ise Mülk Sahibine Verilir.

Kaldırılan Hükümler

Madde19: 14 Eylül 1973 Gün Ve 14855 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Define Araştırılması İle İlgili Yönetmelik” Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Madde20:bu Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girer.

Madde21: Bu Yönetmeliği Kültür Ve Turizm Bakanı, Maliye Ve Gümrük Bakanı Yürütür.

Aşağıda Bulunan Belgeler Ile Mülki Amirliğe Başvuru Yapılır. Başvuru Yapanın Bağlı Bulunduğu Yer Değil, Definenin Bulunduğu Köy Ilçe Il Genelinde Bulunan Mülki Amirliğe Dilekçe Ile Başvurulur. Aşağıda Ki Belgeler De, Dilekçenin Ekinde Bulunmalıdır.

Define Aranacak Sahanın Yetkili Teknik Elemana Çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce Tasdikli, 1/500 Ölçekli Tasviye Münhanili Haritası Veya Krokisi,
Krokisi Çıkarılamayacak Ev Ve Bunun Gibi Yerler Için Ise Ada, Parsel Ve Çap Numarasını Belirten Vaziyet Planı,
Uzaktan Ve Yakından Olmak Üzere Çeşitli Yönlerden Çekilmiş Net Fotoğrafları,
Define Aranacak Yer Sahipli Ise; Gerçek Kişilerden Noterden Tasdikli Muvafakatname, Tüzel Kişilerden De Yetkili Organlarından Alınacak Muvafakat Yazısı Eklenir.
Eğer Hazine Arazisinde Bulmuş Isein %50 Arayıcıya, Özel Veya Tüzel Kişilerin Arazisinde Bulunmuş Ise, %40 Arayıcıya %10 Ise Arsa Sahibine Verilir.
Devletten Ruhsatlı Olarak Kazı Çalışması Yaparak Kültür Tabiatı Değeri Bulunan Eserler Bulunduğunda Kazı Sahibine, Devlete Olacak Şekilde Pay Veriliyor. Kazı Sahibine % 50 Pay Verilirken Kalan Pay Her Zaman Devlete Kalmaktadır. Define, Tarihi Eser Gibi Değerli Kültür Varlıkları Bulunduğundan Hemen En Yakın Müze Müdürlüğüne Teslim Edilerek Teslim Fişi Alınmalı, Müze Müdürlüğünde Görevli Arkeologlar Tarafından Eserin Değeri Biçildiğinde Hakkınızı Almak Için Başvuru Yaparak Payınıza Düşen Paranızı Alabilirsiniz.
Kaçak Olarak Yanında Tarihi Eser, Hazine Varlığı Bulunduğunda Cezai Işlemlere Maruz Kalmamak Için Devlete Teslim Ederek Kaçakçılık Suçlaması Ile Karşı Karşıya Kalmazsınız.

Devlet Ayrıca Define Arayıcılarını Ihbar Edenlere De Definenin Payının %40’ını Vermektedir. Bu Yüzden Ihbar Sayıları Da Oldukça Fazladır. Üzerinize Düşen Görevinizi Yerine Getirerek Devletten Ödeneğinizi Alabilirsiniz.

Kişinin Kendi Mülk Ve Arazisinde Veya Farklı Bir Arazide Yaptığı Aramalar Neticesinde Bulduğu Define Ve Kültür Varlığı Bulması Halinde Kişiye Devlet Belirli Bir Miktar Ödeme Yapmaktadır. Bulunan Definenin Değeri Öncelikle Maliye Ve Gümrük Bakanlığı Tarafından Tespit Edilir. Defineyi Bulan Kişi Kendine Özel Arazisinde Define Bulduysa Definenin Belirlenen Değer Üzerinden Tutarına Göre % 50 ‘si Hazineye, % 50 ‘si De Define Arayıcısına Ve Bulana Verilmektedir. Bulunan Definenin Arazisi Özel Veya Tüzel Kişiye Aitse Değerin Üzerinden % 40′ Define Arayıcısına % 10’ U Arazi Sahibine Verilir. İlk % 50 Bu Şekilde Paylaştırıldıktan Sonra Kalan Yüzde 50 Ise Hazineye Devredilir.

Kendi Mülkünde Tesadüfen Bir Arama Izni Olmadan Ve Ruhsatsız Olarak Ve Tesadüfen Define Bulduysa Arama Izini Olmadan Define Bulunduğu Gerekçesiyle Bu Yukarıdaki Kurallar Definenin Dağıtımda Uygulanmaz. Bu Durumda Komisyon Kurularak Definenin Akçe Değeri Hesaplanarak Değerleme Yapılır. Yapılan Değerleme Sonrasında Bakanlıktan Ödenek Talep Edilmektedir. Bakanlık Tarafından Ödenek Çıkmasına Bağlı Olarak Hazine Ve Define Bulana Kendi Ödülünü Verir

The secret secret of a bad job is conscience