EŞKİYA BELGELERİ-EMİN AĞA DEFİNESİ

EŞKİYA BELGELERİ-EMİN AĞA DEFİNESİ

Yıllardır merak edilir eşkiya belgeleri doğrumudur taktir sizin..

https://defineisaretlerim.net/

1831 yılında dönemin büyük eşkiyaların dan emin ağa topladığı en büyük definenin osmanlı kuvvetlerinin eline geçmemesi için eşkiya başlarını rodop, filibe, hasköy civarında topladı.

Yaz aylarında dahi soğuk olan bu yere diri ölülerin mekanı denir. Yüksek bir şelale suya düşer. Önü çayırdır. İkindi vakti kayaların gölgesi insan saçı gibi bu çayıra düşer. Çayırın bitiminde sedir kayanın arkasında büyük bir haç vardır. Üzerinde bir sağ kolu sol kolundan kısa bir adam resmi vardır.Yol bu sedir taşın önünden geçer ve üçe ayrılır. Üçüncü yol batıdan kuzeye bir dirsek yapar. Dirseğin doğusunda sarı kum taşından taşları olan bir mezar vardır. Mezarda 3 kişinin kemikleri onların altında bölgenin haritası vardır. Bunların yarım metre altında kapak taşı vardır. Taşın altında üç basamak yanında bir basamak daha vardır. Mahsene açılır. 37 okkalık altın para bu mahsende dir. Devamı aşağıda
Emin ağa topladığı en büyük definenin osmanlı kuvvetlerinin eline geçmemesi için eşkiya başlarını topladı. Hasköy – filibe – rodop civarından toplanan eşkiya başlarının isimleri şunlardır.

Emin ağa – güller – valko – ride – ahmed ağa – hesein – hyuskyu – raşhid – gyundyuz ali osman – bekir – uzun milko – humair i̇driz – dimitur karagatla – mümin kudukuzlu – ahzhem mustafa – kara ali – kara welle – hudulu george – uzun karagöz mitre – tatar halil – paşa molla mustafa ali garib ve kayıtları tutmak için pop martin.

Bu mekana diri ölülerin mekanı denir. Yaz aylarında dahi soğuk bir yerdir. 35 metrelik bir şelale yukardan düşer suyu savrulur. Buranın önü düz çayırdır. Öğlen saati kayaların gölgesi bu çayıra vurur. İnsan saçı gibi gölgesi görünür. Bir büyük haç bu çayırın bitiminedir. Önünde düz bir sedir kaya vardır. Üzerinde bir adam resmi tek bacaklıdır. Adamın sağ kolu sol kolundan kısadır. Önünde bir ufak pınar olup su içmek için iki diz üzerine çökmek gerekir.

Yol bu taşın önünden geçer 3 e ayrılır. İlk yol güneyden kuzeye gider i̇kinci yol ise batıdan doğuya gider 3 cü ayrı bir yol ise batıdan kuzeye doğru devam eder. Bir dirsek yapar. Sburda dirseğin doğusunda bir mezar vardır sarı kum taşından taşı vardır. İçinde 3 kişinin kemikleri ve onun altında ise bu bölgenin bir krokisi vardır. Plakadan sonra yarım metre daha kazarsanız bir kapak taşa gelirsiniz bu taşın altında 3 basamak merdivenle inilir yana girilir bir basamak daha inilir.

Burası mahsendir. 37 okkalık bir mebla para bu kişilerin parasıdır. Burada ayrı bir yerde bir dikme taş daha vardır. Bu sahte mezar olup bu mezar taşının altında da bir deri çatna içinde 23 okka para vardır. Bu taşa geldiğimizde sırtımızı taşın yazılı yüzüne verip geri dönersek tam güneyde 2 ağaç görürüz. Bir birinin aynısıdır. Ağaçlar sarmaşıklıdır.

Bu ağaçlara gelip doğuya dönersek boş mezarı görürüz. Bu mezarın güney tarafını 5 metre kazarsak 17 okkalık az bir para ile diğer paraların yerini gösterir krokiyi buluruz. Bu kroki sizi kazan kayasına götürür. Bu taşın altı mühürlü kapalı mağaradır.Büyük definelerimizden biri burdadır. Yanlız bu kroki işlemlidir. Kroki ve yanındaki anahtarını karanlık bir yerde bırakın güneşe çıkarmayın karanlıkta parlayacaktır. Krokinin üzeri siyah bir bezle kaplıdır. Karanlıkta açtığınızda parlar okunur. Pop martin tarafından yazılmıştır.

Buradaki kazan kayasının boyu 70 metredir. Bir diğer adı kaş veya kuş kayasıdır. Üstünde 3 tane koltuk taşı sarmaşıklıdır. Güneyinden çıkılır. Ortasında kırmızı bir taşla tıkanmış bir yer vardır etrafı beyaz taşlarla doldurulmuştur. Mağaradır mağara önünde ufak bir tepe vardır.Buraya parayı taşıyan peçenek ve tatarların birbirine bağlı cesetleri bu tepenin altındadır. Bu işlemleri gören bir keçi çobanında gözlerini oydular ve dilini kestiler. 21 çanta dolusu para bu mağaradadır. Mağaranın önü duvar örmedir.

Alibey değirmeni

Alibey değirmeni 3 tarafı anakayadır olluğu bile kayadandır sağında 9 basamakla savakyerine çıkılır solundan 7 basamakla savak yerinden inilir .Bu değirmenin önünde ufak bi düzlük vardır.Bu değirmen 2 yerden suyunu alır 1 dereden 2 ci kaynak sudan gelir su olluğa.Bu değirmen dereyi görmez içerde kalır.Bu değirmenin üstünde olluğunun solunda 1 metre kadar büyük bi kaya vardır değirmene dereden gelen suda tam 18 adım bi ark vardır bu arkın ucunda bi taşı delemediler suyu altından geçirilmiştir bu 18 olan arka yakın bi yerde suyun çoğalması için set vardır.Buda değirmenden 35 adım ilerdedir bu ark.Değirmenden çıkan suyun üzerinde 3 tane dut ağacı vardır.Dere kenarında kayadan koltuk vardır koltuğun yanında balık tutup koydukları sahanlık vardır.

Değirmenden 500 metre sağda dağın yarısında çatalkaya vardır.Çatalın birisi uzun birisi kısadır ve çatala boynunu koyabilirsin ve etrafa bakabilirsin .Değirmenden tepeye çıkarsan bi uçurumdan çıkarsın 2 kişi yanyana yürüyemez 1 kişi çıkar tepeye ali bey değirmeninin deresi aşağıda göksuya birleşir bu göksuda karadenize akar.Ali bey değirmeninden tam 35 dakika çapraz aşağıda emin ağanın değirmeni vardır.Örmedir ve 3 sıra kalas konmuştur emin ağa değirmeninin sağından yukarıdaki mağaraya çıkılır ve 3 basamakla mağaraya girersin mağaradan dahada yukarıya çıkarsan 2 ci mağaraya gelirsin.Emin ağa değirmeninden çıkan suda göksuya akıp birleşir.Ve burada kayanın kendisi ayıdır.Kayayı ayı yapmışlar.Ve köpeğin oturduğu gibi oturur…

The secret secret of a bad job is conscience