istanbul da define yerleri

istanbul için hazıladığımız bu sunumun anlaşılması için tamamı okunmalı ve içindeki kavimler araşatırılmalı.istanbul define yerleri nokta olarak değilde okuyarak anlabilen bir konudur.

Yenikapı kazıları, belki de bugüne kadar i̇stanbul’un binlerce yıllık tarihini anlayabilmemiz için en büyük fırsattı. Marmaray projesi ile ortaya çıkan arkeolojik kalıntılar ilk başta tüm arkeoloji dünyasını heyecanlandırmış olsa da, daha sonra bu proje yüzünden arkeologlar adeta iş makinelerine karşı kazı çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmek zorunda kaldı. Böylesine önemli bir arkeolojik noktada çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmak zorunda kalan kazılar bile i̇stanbul’un binlerce yıllık tarihi hakkında birçok bilgi sağladı ve sağlamaya devam ediyor.
Türsab’ın düzenlediği “arkeoloji ve tarih buluşmaları” adlı konferansta sunum yapan i̇stanbul arkeoloji müzeleri müdürü zeynep sevim kızıltan, ilk aşamada arkeologların sadece sondaj çalışmalarına izin verildiğini fakat sondajlarda organik materyallerin de çıkmasıyla arkeolojik kazı alanlarının genişletilmesine karar verildiğini söylüyor. 2004 yılında başlayan arkeolojik kazılar, beş ayrı bölgede eş zamanlı olarak yürütüldü.
Bizans gemisi.

500 işçi ve 100 ekip üyesiyle beraber üç vardiyalı olarak 2004 yılında ilk arkeolojik kazılar başladı. Arkeologlar iş makinelerine ve zamana karşı yarış içindeydi. Zeynep kızıltan, kazı alanının üstünde arkeologlar için gecekondu benzeri geçici yapılar oluşturulduğunu, kazılar sırasında zemin suyunun yükselmesinin sorun çıkarttığını belirtiyor.

istanbul ve bizans

Çalışmalar ilerledikçe bölgede yaklaşık 13 metrelik kültür dolgusu tespit edildi. Cumhuriyet dönemi, osmanlı dönemi, bizans dönemi, roma dönemi, helenistik dönem, klasik dönem, arkaik dönem ve neolitik dönemi kapsayan bu kültür tabakaları, i̇stanbul’un tarihi hakkında eşsiz bilgiler sağladı.
Bizans dönemi
Bölgedeki osmanlı tabakasının altında 12. Ya da 13. Yüzyıla tarihlenen bir kilise yapısı bulundu. Kilisenin etrafında ise kilise ile bağlantılı 23 adet mezar bulundu. Kilisenin, liman alüvyonlarla dolduktan sonra inşa edildiği tespit edildi. Kilise yapısı belgeleme çalışmaları yapılıp, daha sonra yeniden kurulmak üzere parça parça depolara kaldırıldı.
1500 yıllık fildişi zarlar.

Daha aşağı tabakalara inildikçe ıslak toprağın içinden organik malzemeler çıkmaya başladı. Bizans döneminde theodosius limanı adındaki limanda tam 37 tane tekne bulundu. Bu dönemde bu koy, lipos deresinin taşıdığı alüvyonlarla küçülmeye başlamıştı ve 7. Yüzyıl itibariyle dolmaya başlamıştı.

Bugüne kadar bilinen büyük bizans gemi topluluğunun keşfedildiği theodosius limanı’nda araştırmacılar tekneleri küçük boyutlular, orta boyutlular ve büyük boyutlu ticari tekneler olmak üzere üç farklı grupta ele alıyor: çektiri adı verilen altı tane küçük boyutlu tekne, savaş teknesi olarak nitelendiriliyor.

istanbul da yaşanmış kavimler

Kıtalararası göçler, bilgi ve mal aktarımları zorunlu olarak burayı kullanmış ve bu bölgede arkeolojik olarak okunabilir izlerini bırakmıştır. Kültür tarihi açısından taşıdığı bu öneme karşın maalesef i̇stanbul bölgesi arkeolojik açıdan dünyanın en az araştırılmış yerlerinden biri durumundadır. Uygarlık tarihi açısından bu denli kritik bir öneme sahip olan i̇stanbul ve yakın çevresiyle ilgili bilgilerimiz son derece sınırlı ve kesintilidir. Bu geçmişin, afrika’dan çıkan ilk insanların bu bölgeye ulaşımından itibaren 1,5 milyon yıl gibi geniş bir zaman dilimini kapsadığı, buna karşılık kentin belleğine yerleşmiş olan geçmişin megaralıların koloni kurmasıyla başlayan 2700 yıl gibi dar bir zaman çerçevesiyle sınırlı olduğu gerçeğinin doğru algılanması gerekir. 1,5 milyon yıllık dönemi ortaya çıkarmak için yapılmış olan yalnızca iki bilimsel kazı çalışması vardır: 1952-54 kurt bittel ile halet çambel’in fikirtepe, 1988-1990 güven arsebük ile clark howell’ın yarımburgaz kazıları. Bu iki bilimsel çalışmanın dışındaki bilgilerimiz 1980 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınırlı yüzey araştırması, 1964-65 yılında şevket aziz kansu ile kılıç kökten’in yarımburgaz’daki sondaj çalışması, 1986 yarımburgaz kazısı, çeşitli yıllarda pendik, tuzla ve yenikapı kurtarma kazıları ile i̇stanbul arkeoloji müzelerine çeşitli yerlerden gelen tekil buluntulardan ibarettir. Daha açık bir deyişle geçmişiyle övündüğümüz bu kentin uygarlık tarihi açısından taşıdığı önemi belgeleyerek sergilemek için hiçbir şey yapılmamıştır. Tüm bu bilgi boşluğuna karşın yukarıda değindiğimiz sınırlı çalışmalardan elde edilen sonuçlar, i̇stanbul’un uzak geçmişinin görkem ve öneminin ipuçlarını vermektedir.define işaretleri nedir ve tüm define define işaretleri için tıklayınız

Bu yazıyla i̇stanbul bölgesinin 1,5 milyon yıla yayılan tarihöncesi kültürleriyle ilgili bildiklerimizi özetlemeye çalıştık. Elimizde olan bilgiye baktığımızda ortaya çıkan durum, kentin kültür coğrafyaları arasındaki stratejik konumunun belirleyiciliği kadar, kültür başkenti olarak övünerek yapılan tanımlamaya yakışmamaktadır. Kültür varlıklarından yoksun olarak düşündüğümüz londra, paris gibi avrupa kentlerinin kent müzelerine gidildiğinde bu kentlerin yontmataş devri başlarından itibaren nasıl geliştiği tüm ayrıntılarıyla sergilenmektedir. Sorun yaşadığımız kentin geçmişinin öğrenilmesi için sistemli bir araştırma yapmak yerine bilginin kırıntılar halinde kurtarma kazılarından gelen verilere bağlanması olmuştur. Yarımburgaz mağarası, i̇stanbul bölgesinin 600.000 yıllık sürecini doğal çevre, iklim ve kültürel süreciyle yansıtan bir bilgi arşividir. Verdiği bilgi kadar, görsel çekiciliğiyle de önplana çıkan yarımburgaz mağarası’nın kente, kent belleğine kazandırılması ve kalan dolguların korunması için 1986 yılından bu yana çeşitli girişimler, projeler yapılmış ancak maalesef bunların hiçbiri gerçekleşemediği gibi mağaradaki tahribat giderek hızlanmış ve çevresi yapılanmaya açılmıştır. Bugünkü durumuyla yarımburgaz mağarası kelimenin tam anlamıyla kapsamlı bir “tahribat müzesi” olmuştur. Fikirtepe kültürüne adını veren fikirtepe, tümüyle yapılanmış, i̇çerenköy, tuzla, göksu ve ümraniye yerleşimleri, yerleri bile saptanamayacak şekilde plansız yapılaşmanın kurbanı olmuştur. 70’in üzerinde buluntu yeri veren ağaçlı kumluğu kurtarma kazısı bile yapılamadan kömür ve kum ocakları tarafından yok edilmiş durumdadır. İstanbul’un geçmişiyle ilgili elimizde yalnızca, pendik kaynarca’da demiryolunun kenarında bulunan tek bir parsel ile yontularak acınacak bir hale gelmiş olan selimpaşa höyüğü kalmıştır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi i̇stanbul’un geçmişi yalnızca bu kent için değil, balkanlar’dan anadolu’ya karadeniz havzası’ndan ege’ye kadar uzanan çok geniş bir coğrafyanın geçmişinin anlaşılması açısından da önem taşımaktadır. Önemli kültür varlıklarına sahip olmanın, bunların içerdiği bilginin bilim dünyasına ve insanlığa kazandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması sorumluluğunu da içerdiğinin unutulmaması gerekir. Kentin geçmişini yok saymamız, bilgi dağarcığı olan arkeolojik dolguları belgelemeden yok etmemiz, bir kitaplığı yakmak kadar geri dönüşü olmayan bir durumdur. Bu kentin geçmişini öğrenmenin kurtarma kazılarının rastgeleliğine değil, bilinçli, planlı ve sistematik olarak yapılacak çalışmalara yönelmesi gerekir. Önemli olan bunun gerekliliğinin kabul edilmesidir.Büyükçekmece istabulda göl olan ilçelerinden biridir,tüm define işaretleri çözmek sanat ister,o bakımdan bunlarıda incalerimiz gerekir define işaretleri çözmek kolay değildir.

Leave a Reply