JUDEA NIN EKLENMESİ

JUDEA NIN EKLENMESİ

Judaea’nın eklenmesi Büyük kral herod, bece’de öldüğünde, roma imparatoru augustus krallığını üç oğlu arasında paylaştı. Herod antipas , celile’ye ve ürdün’ün doğu kıyısına 39 ce’ye kadar bir tetrarch olarak hüküm verecekti; philip , kuzeydoğuda 34 ce’ye kadar sürdürdüğü golan tepelerinin tetrartası olacaktı; ve herod archelaus dahil yahudiye ethnarch, oldu samarya’yı kuzey ve içinde idumea güneyde. Archelaus, yahudilerin ve samaryalıların bir araya gelmesi için roma’ya çağrılmasının o kadar kötü bir karar verdi. 6 ce’de archelaus, galya’ya sürüldü. Judaea bir vali tarafından yönetilen roma eyaletinin suriye’nin özerk bir parçası oldu. Düzenlemesi emredildi. O zamana kadar vergiler ayni ödenmişti. Ancak, quirinius’un düzenlediği nüfus sayımı sırasında, sakinlerin mülklerini para olarak beyan etmesi gerekiyordu. Not Roma para vergilerinin, değiştirilen vergilerden daha yüksek olduğuna dair hiçbir işaret yoktur; bu, imkansız olurdu, çünkü eski vergi kararnamesi altında vergi oranı zaten% 19,3 idi – herhangi bir tarım toplumunda aşırı derecede yüksek. (17 ce’de, bir yahudi büyükelçiliği, yahudi aleyhinde bir düşüş için imparator tiberius’a başvurdu .) Ancak, para vergileri ayni vergilerden daha zahmetliydi, çünkü bir çiftçi fakir bir hasat durumunda borçlanmak zorunda kaldı. Ayrıca, herhangi bir roma madeni parası, tanrıça romanların bir görüntüsünü veya temsil edilen adamın ilahi bir imparator olduğunu söyleyen bir efsane taşıyordu: on emrin en az ikisinin ihlali.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yahudi köylü mutsuzdu. Ancak yüksek rahip joazar, hemen hemen herkesin yeni yetkililerle işbirliği yapmaları gerektiğine ikna edebildi, çünkü alternatif, tutuklanan kral herod archelaus’un geri dönüşü olacaktır. Ancak bazı direnişler kaldı. Zadok adlı bir feris ve galile’den gamala’dan judas adlı bir yazar, bu vergilerin köleliğin ortaya çıkmasıyla eşdeğer olduğunu ve yahudileri özgürlüklerini savunmaları için teşvik ettiğini söyledi. Programları basitti: tanrı i̇srail’in tek efendisiydi ve roma imparatoru da dahil olmak üzere başka kimseye haraç ödemesi küstahtı. İsyan ederse, yahudiler tanrı’yı ​​onların yardımseverleri olarak bulurlardı.
Israel, Judaea Dessert, Wadi Kidron, The Great Lavra of St Sabas also Mar Saba is a Greek Orthodox monastery overlooking the Kidron Valley in the West Bank east of Bethlehem northern Judea desert It was founded in the year 439 by saint Sabas …
Suriye valisi publius sulpicius quirinius’a yeni valiliğin vergilerini Sonrasında ne olduğu belli değil. Yahudi tarihçi flavius ​​josephus , “Erkeklerin öğretilerini zevkle aldıklarını ve cesurca ciddi bir ilerleme kaydettiklerini” yazıyor. Dikkat: elçilerin i̇şleri’nde, yahuda’nın takipçilerinin bozguna uğratıldığı ve yahuda’nın öldürüldüğü ima edilen bir açıklamadan rahatsızlık duyulabilir ( elçilerin i̇şleri 5.37). Ayaklanma, romalı tarihçi tacitus’un suriye valisi tarafından yapılan silahlı müdahalelerin kataloğundan yoksundur ; not o isyan yaygın olmuştur anlamına gelir ki, lejyon göndermek gerekli değildi. Ancak isyan derin bir etki yarattı. Olaylardan yaklaşık bir asır sonra, aristokrat yazar flavius ​​josephus, bu isyanın anayasada bir değişikliğe yol açtığını söyledi. Artık köylüler her zaman liderleri olanları dinlemiyorlardı; josephus’un görüşüne göre, sınıf savaşı ve hizip çatışması yahudilere kudüs’ün ve onun tapınağının yıkımını getirmişti . Bu adamlardan her türlü talihsizlikler doğdu ve ulus bu doktrini inanılmaz derecede etkiledi. Ardından birbirimize şiddetli bir savaş geldi ve acılarımızı hafifleten arkadaşlarımızı kaybettik. Esas adamlarımızın çok büyük soygunları ve cinayetleri vardı. Bu, halkın refahı için gerçekten sahtekarlık içinde yapıldı, ama gerçekte kendilerine kazanç umuduyla; bu nedenle, kendi halklarının (bazen bu insanların çılgınlığıyla birbirlerine karşı, arzuları olumsuz tarafın hiçbirinin kalmayacağı iken) ve bazen de düşman. Kıtlık da bize geldi ve bizleri de şehirlerin alınması ve yıkılması gibi son derece umutsuzluğa indirdi; nihayet, sondaki yükseliş çok yükseldi, tanrı’nın tapınağı düşmanlarının ateşi tarafından yakıldı. Bunun sonuçları, babalarımızın geleneklerinin değiştirilmiş olmasıydı ve bu türden bir değişiklik yapıldı, zira tüm bunlar yıkıma yol açacak kadar büyük bir ağırlık kazandı.Not Flavius ​​josephus muhtemelen abartıyor, çünkü 66-70 savaşında savaşan zealot’ları, altmış yıl önce galyalılar’ın judas öğretilerine bağlamaya çalışıyor , aralarında bir huzur dönemi vardı. Ancak, açıklama, isyanın kalıcı bir etki yarattığını kanıtlıyor. Romalılar da etkilendi; bildiğimiz kadarıyla, hiçbir vali bir daha nüfus sayımı yapmaya teşebbüs etmedi.

Leave a Reply