KARE OYMA İŞARETİ NASIL ÇÖZÜLÜR

KARE OYMA İŞARETİ NASIL ÇÖZÜLÜR

Definede kare oymaların tamamı sunak için yapılmışrtır ve hepsinde sağlam hediyeler gelin bakalım nasıl çözülüyormuş.

Kare oyma bu işaret görünen en güzel define işaretidir.Ancak diyoruz ya su dök aktığı yöne bak eyer su döküpte aktığı yönde o suyu toplucak hazne varsa kesinlikle mezar işareti değildir.Orası başka amaçlar için kullanıyordur.Eski çağda kare işaretini genelde oda mezar lar için yapmışlar.Kayanın içine veya yeniden yapı oluşturarak yapılmış.Başka yorumlarda örnekler vermiştik işaretin olduğu yere yakındır hiç uzaklarda aramayın.

KARE OYMA İŞARETİ NASIL ÇÖZÜLÜR
KARE OYMA İŞARETİ NASIL ÇÖZÜLÜR

Kare oymalar aslında kare değil yuvarlak oymanın gelişmesinden sonra ortaya çıkmış işarettir. Yuvarlak oymalar i̇şaretlerin gelişmesi ile köşeler verilerek kare şekli verilmiştir. Bu dik dörtgen ve üçgen içinde geçerlidir. Ölen kişide liderlik vasfı varsa bu kişilerin oymaları düz yuvarlak değil köşeler verilerek kare, dik dörgen yada üçgen şekli verilmiştir. Burada anlamamız gereken üçgen, dik dörtgen ve kare oymaların mezarları diğer mezarlara oranla daha değerlidir.

Liderlik vasfı olan kimselere addedilen işaretlerdir. Mezarları her daim oda şeklinde olur, bunlar zemin altı oda mezar bazende mağara türü girişi olan oda şeklinde olur. Kaya mezarlarda bir diğer oda mezar çeşitlerindendir, kaya mezarlar içinde bu işaretler kullanılmıştır.Kare ve dikdörtgen oyma i̇şaretlerinin çözüm yolları. Kare ve dikdörtgen oyma işaretleri kesinlikle mezar işaretidir, bu işaret kaya mezar, oda mezar, kilise ve en önemlisi bayan mezarıdır.

Oyma ölçüleri bize ne tür bir mezar olduğu hakkında bilgi verir. 5 derinliğindeki bir kare oyma kilise mezarlığı olduğunu anlatır, bu ölçülerdeki kare oyma mezar derinliği ile doğrudan ilişkilidir.5 mezar derinliğini verir, bu tür kiliselere ait kare oymalarda oymaya bağlı kanal olma ihtimali oldukça yüksektir, burada kanal boyu ölçülür çıkan 5 kanal istikametinde mezarı kolaylıkla bulabiliriz. Kare oymalar : Zemine düz yani paralel durumda ise mahzen işaretini verir.

Çok uzakta olmayan bu mahzenleri boşluk tesbitiyle bulabilirsiniz. Gaz sıkışmasından dolayı açarken dikkatli olmalısınız. Mahzenlerin bazıları direk insede bazıları merdivenli inişlere sahiptir. Merdiveni olan mahzenlerde dikkat edeceğiniz basamak tuzaklarıdır. Oynayabilen basamaklarda zeminden yada tavandan açılabilecek haberiniz olmadan Yakalanacağınız tuzaklara karşı dikkatli olun.

Oymalar genellikle oda işaretidir. Boş odaya rastlanılırsa da mutlaka dolu olanı yanındadır. Boş odanın duvarlarını iyi kontrol etmek ve giriş boşluk sesi aramak gerekir. İkinci dolu oda girişi boş olan odanın duvarlarındadır. Yanında ikinci yön ve derinlik veren işaret varsa bu işaretleri dikkate almalı, yoksa meyline doğru araştırma yapılmalıdır. Yani bu oymanın içini su ile doldurduğumuz da nereye akar? Suyun aktığı yerde kayanın altına doğru çalışılmalıdır.

The secret secret of a bad job is conscience