KAYA MEZARLAR NASIL ÇÖZÜLÜR

KAYA MEZARLAR NASIL ÇÖZÜLÜR

Define işaretlerinde kaya mezarlar oldukça çözülmesi zor iştir beceri ve bilgi ister.

Kaya mezarları yer üstü ve yer altı kaya mezarları olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Kaya mezarları ilk baktığınızda birbirlerine benzersede  biraz ayrıntılı incelendiğinde, bunların farklı yapılara sahip olduğunu fark edersiniz. Açılan bazı mezar planlarının çoğunlukla  tek odalılar ve çok odalılar olarak sınıflandırılır.

kaya mezar çeşitleri dediğimizde ilk önce plan anlayışları, boyutları, oda sayısı, kapıları ve iç donanımları aklınıza gelmelidir.

define işaretleri

Likya Kaya Mezarları

Anadoluda en sık rastlanan mezar türü likya mezarıdır

Likya’ya en en iyi anlatan  mezarlar kaya mezarlardır. Bunlar temele dört köşe bir sütun, üzerinde mezar odası ve onun üzerine örtülen geniş bir taş kapıdan ibarettir. En çok rastlanan tip olup, ülkenin batı yöresine has oldukları sanılmaktadır. Kaya mezarlarında nakış azdır.

Henüz çeşitli anıtların arkeolojik belgeleme aşamasında dahi mimari ve ölü gömme gelenekleri hakkında ve hatta bazı mezarların daha hassas tarihlenmesi yönünde önemli yeni açılar kazanılmıştır. Likya mezarlarının bazıları diğer mezarlar gibi ev tipinde olmayıp ionik bir tapınak şeklinde tasarlanmıştır.

Başka, bir kaya mezarının çatısının üzerine tek bir levha monte etmenin bir mantığı olmadığı sanılabilir ancak bu levhanın, kaya mezarının üzerinde yükselen bir lahde ait olması olasıdır. Bir ev tipi mezar ve üzerinde bir lahitten oluştan kompozit anıtlar, Likya ölü gömme mimarisi çerçevesinde özgün bir tip oluşturur ve hem serbest mezarlar hem de kaya mezarları arasında görülebilir.

Tek odalı kaya mezarları nasıl çözülür

define işaretleri

Tek odalı mezarlar genel plan, ana kaya yüzeyine açılmış bir giriş, küçük bir kapı açıklığı ve arkasındaki tek odadan oluşur. Kapı oda seviyesinden bir hayli yüksekte olur. Mezarların çoğunda arka duvar ile yan duvarına yapılan yüksek sekiler (ölü yatağı) bulunur. Bu tip ana kayada bulunan tek odalıların dışarıda bir sunağı vardır. Bu sunak yani oyma bulunduğu kayanın üzerinde yada yakın biyerde olur. Bir mezar yada girişi bulunmadan önce mezarın kutsandığı alan mutlaka bulunmalıdır. Burada mezar işaretleri olmalıdır, Kutsama alanını bulduktan sonra oradaki küçük patika yol yada kolay yürünebilir bir alan sizi mezara götürebilir.

Birden fazla mezar olan kaya mezarlar nasıl çözülür

Define nede kaya mezarların bazı kaynaklarda nasıl çözüldüğünü görüyoruz

Ön girişte büyük bir kapıdan geçildikten sonra geniş bir ana oda ve bu odadan daha küçük kapılarla geçilen yan oda veya odalardan oluşur. Diğerlerine göre daha büyük olan ana odanın mimari yapısı ve işçiliği daha düzgün olup, yan odalar bir çoğunda gelişi güzel yapılmıştır. Çok odalı kaya mezarları, boyutları bakımından ilgi çekicidirler. Kapıları rahatlıkla girilebilecek genişlik ve yüksekliktedir. En sık rastladığımız kapı genişlik ölçüleri 0.70 ile 1.80 metredir.

yüksekliği ise 1.10 ile 3 metre civarlarındadır. Ana odalar törensel uygulamalara hizmet edecek boyutlarda yapılmıştır. Yan odalar ana salondan daha küçüktür; ortalama üçte biri ölçülerine yakın denilebilir. Bu mezarlara kral, yönetici ve aile bireyleri gömülmüştür. Normalden daha küçük olanlar ise gelir seviyeleri yüksek olan kimselerdir. Arka odalarda iskelet ve ölü hediyelerinin depolandığı bölümler bulunabilir. Bu tüp çok odalılara giden bir patika yol mutlaka vardır. Kayalık alana yapılmış sade bir patika yol sizi kaya mezara götürebilir. Yada ana kaya üzerinde merdiven ve benzer yol izleri varsa burada mutlak suretle kaya mezarı vardır. bu yolun bitimi direk kapıya yada girişe kadar devam eder.

The secret secret of a bad job is conscience