kocaeli define yerleri

Dünya savaşı’nın getirdiği yıkımlar sonucu önemini bir süre yitiren ve sırasıyla önce i̇ngilizler (6 temmuz 1920) ardından yunanlılar (28 nisan 1921) tarafından işgal edilen kocaeli, 28 haziran 1921 de türk orduları tarafından işgalden kurtarıldı. Kocaeli’nin başiskele, darıca, dilovası, çayırova, i̇zmit, derince, gebze, gölcük, karamürsel, kandıra, kartepe ve körfez olmak üzere toplam on iki ilçesi bulunmaktadır.

Kocaeli, cumhuriyetle birlikte özellikle sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden birisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni i̇stanbul’a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliğidir. 1934 yılında i̇zmit’te ilk kağıt üretim tesisi olan i̇zmit kağıt fabrikası açılırken, bunu 1944’te ikinci selüloz ve kağıt fabrikası takip etmiş, seka tesisleri 1954, 1957 ve 1959’da genişletilmiştir. Böylece günümüze kadar devam eden hızlı bir sanayileşme ile kocaeli, türkiye’nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Ayrıca kocaeli ile ilgili önemli bir bilgi de, 30 derece meridyeni köseköy’deki otoyol kavşağı köprüsünün bulunduğu yerde olduğundan tüm türkiye saatlerini kocaeli’ne göre ayarlamaktadır.

kocaeli define yerleri
Marmara bölgesi’nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Kocaeli’nin tarihi çok daha eski çağlara uzanır. İlk çağlarda, bithynia adı verilen bölgede kurulan kentler, sırasıyla, olbia, astakos, nicomedia, i̇znikmid, i̇zmid ve kocaeli adlarını almıştır. Trakya’dan gelen megaralılar m.Ö. 712’de i̇zmit körfezi’nin güneyindeki başiskele yöresine yerleşerek astakos adı verilen bir kent kurdular. Astakos halkı m.Ö. 262 yılında, bugünkü i̇zmit’in bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Bitinya krallığı’nın yıkılıncaya kadar başkenti kalacak bu kente, kurucusundan dolayı nicomedia adı verilir.
Kocaeli ilinin m.Ö. Xii. Yy’a kadar olan dönemi karanlıklar içindedir. Tarihçiler, bölge başlangıç tarihini m.Ö. Xii. Yy. Olarak kabul etmektedir.

Bölgede, ilk yerleşimlerle ilgili tespitler m.Ö. Viii. Yy’a ait olup, bu dönemde adı bilinen en eski yerleşme birimi astakoz’dur. Astakoz m.Ö. Viii yy. Sonlarında megaralılar tarafından kurulmuş bir yunan kolonisidir. İzmit’in çekirdeğini teşkil eden astakoz kenti, bitinya krallığı döneminde (m.Ö. 262) nikomedia adı ile bugünkü i̇zmit’in yerini almıştır.

kocaeli define yerleri ve aranancak define işaretleri kavimleri

Yunan döneminde orta büyüklükte bir kent olarak görünen il, roma devrinde önemli bir merkez haline gelmiş ve hızla gelişmiştir. Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla bizans hakimiyetine giren şehir, depremlerin de etkisiyle ihmale uğramış ehemmiyetini kaybetmiştir.

Anadolu’nun selçuklu hakimiyetine girdiği xi. Yy’da nikomediya selçuklulara geçmiş, ancak haçlı seferleri sırasında tekrar bizans’a katılmıştır.

Tarih boyunca birçok medeniyete merkez ve ev sahipliği yapan ilimiz (i̇zmit), orhan gazi zamanında türk komutanlarından akçakoca tarafından fethedilerek ilk defa osmanlı devletine katılmış ve 1337’de kesin olarak osmanlı hakimiyetine girmiştir. İzmit’in ilk fatihi akçakoca’nın mütevazı anıt mezarı kandıra ilçesinde bulunmaktadır.

Birinci dünya savaşında i̇ngilizler ve yunanlılar tarafından işgal edilen i̇zmit, 28 haziran 1921 de düşman işgalinden kurtarılmış, 1924 yılında ise i̇l olmuştur.

  1. Roma-bizans dönemi

Roma i̇mparatoru diocletian, 284 yılında nicomedia’yı işgal ederek roma i̇mparatorluğu’nun başkenti yaptı. Bu dönemde şehir, roma, antakya ve i̇skenderiye’den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti haline geldi. Fakat büyük konstantin tarafından i̇stanbul’un imparatorluğun merkezi yapılması ve i̇mparator jüstinyen’in de kadıköy-i̇zmit arasındaki yolu askeri nedenlerle kapatarak ulaşımı i̇znik üzerinden sağlamasıyla nicomedia, eski önemini kaybetti.

  1. Selçuklu dönemi

Kocaeli türk egemenliğine ilk olarak 11. Yüzyılın sonlarında selçuklular zamanında (1078) geçti. İznik’in anadolu selçuklu devleti’nin başkenti olmasıyla birlikte kentin önemi iyice arttı. Ancak haçlı seferleri sırasında kısa bir süre haçlı ordusu komutanı aleksios komnenos tarafından işgal edilen kentin, türk egemenliğine kesin olarak geçişi ise orhan bey döneminde oldu.Selçuklu döneminden günümüze haçlı seferleri’nde yağmalanması nedeniyle kalan eser sayısı oldukça azdır.

4.Osmanlı dönemi
Kocaeli, osman bey ve oğlu orhan bey’in uç beylerinden akçakoca tarafından 1337 yılında osmanlı topraklarına katıldı. Nikomedya osmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce i̇znikmid, daha sonra i̇zmid (i̇zmit) adını almıştır. Şehir en parlak dönemine kanuni sultan süleyman zamanında ulaştı. 19. Yüzyılda i̇stanbul-i̇zmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de haydarpaşa-ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra kocaeli’nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi i̇zmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi akçakoca’dan dolayı akçakoca’nın yurdu manâsına gelen ‘kocaeli̇’ adı verildi.

Leave a Reply