KAHRAMANMARAŞ TA DEFİNE ARANACAK YERLER

Bir kentin adının yazılı olduğu dönem, kentin geçmiş kültürüne ait yapıt ve eşyaların bulunduğu müze, yazılı ve tarihi kaynaklarda kent hakkında verilen bilgilerin yazıldığı tarih gibi belirgin kaynaklar, o kentin geçmişe olan derinliği hakkında doğru bilgileri verecek olan belgelerdir. Bu ölçütler çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında; maraş’ın, bugünkü ismi ile kahramanmaraş’ın, çok eskiye dayanan tarihi

ADANA TARİHİ BİLGİLERİ-ADANADA DEFİNE ARANACAK YERLER

Adana i̇linin tarihi ilk çağlara (m.Ö. 3000) yıllarına kadar uzanmaktadır. Adana’nın seyhan nehri kıyısına bir konak yeri olarak
Kurulduğu tahmin edilmektedir.Adana’ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, anadolu’nun en köklümedeniyetlerinden olan hititlerin kava kitabelerinde rastlanmaktadır.Bu kabilelerdeki bir yazıtta adana ve çevresinden uru adania
(adana beldesi) olarak bahsedilmektedir.Yöreye m.Ö. Yaşayan kavimlere danuna ismi

KARE OYMA İŞARETİ NASIL ÇÖZÜLÜR

Definede kare oymaların tamamı sunak için yapılmışrtır ve hepsinde sağlam hediyeler gelin bakalım nasıl çözülüyormuş
Kare oyma bu işaret görünen en güzel define işaretidir.Ancak diyoruz ya su dök aktığı yöne bak eyer su döküpte aktığı yönde o suyu toplucak hazne varsa kesinlikle mezar işareti değildir.Orası başka amaçlar için kullanıyordur.Eski çağda kare işaretini genelde oda mezar lar için yapmışlar.

ANGKOR WAT

Efsaneye göre kamboçya; denizlerin hâkimi, ulu ejder naga’nın kızı ile brahman hintli genci kaudinya birlikteliğinden meydana gelir. Kaudinya bir gün teknesiyle dolaşırken prensesi görür ve âşık olur. Prensesin babası denizlerin hâkimi naga, kızına evlilik hediyesi olarak, egemenliği altındaki bölgenin tüm sularını kendisine çekip ortaya çıkan bu toprakları verir ve kambuja krallığı böylece kurulur.