RUSYA DEFİNE YERLERİ

10. yüzyılda, Prens Rurik’in mirasçıları, esasen Slav kabilelerinin yaşadığı, Ladoga’dan Karpatlar’a kadar olan devasa uzaylar altında toplandılar. Tek bir güç, Hristiyanlığın devlet dini olarak benimsenmesi, ortak bir edebi dil, egemen hanedanın hareketliliği ve savaşçıların askerlik hizmet sınıfının (genellikle şehirden şehire taşınması) – bunların hepsi bir araya geldi. Northerners, sokaklar, Tivertsy, Drevlyans, Radimichi ve diğer kabileler yavaş yavaş bir ulusun erimesine başladı.

 1. Slavlar burada görünmeden önce Belarus’ta hangi nüfus yaşıyordu?
 2. Doğu Slavlar hangi kabile birliklerinde 8. – 9. yüzyıllarda bölündü?
 3. Eski Rus devleti ne zaman ortaya çıktı?
 4. Slav-Balt etkileşimi. Slavlar yavaş yavaş Belarus topraklarına yerleşti. Ekmek ekimi için toprağı temizlediler, birbiri ardına yerleşimlerini inşa ettiler. Böylece Slavlar Belarus topraklarını sömürgeleştirdi. Ancak bu bölge daha önce Baltık kabileleri tarafından yönetiliyordu.
  Slavların, Belarus topraklarındaki Baltlarla ilişkileri başlangıçta barışçıldı. Baltık kabileleri küçüktü ve çok az sayıda Slav vardı. Bu nedenle, herkes için yeterli alan vardı. Yerel halkla karışık Slavlar.
  VII sonunda – VIII yüzyılın başında. Yeni bir Slav göçmen dalgası Belarus bölgesine girdi. Slavların Baltıklarla olan askeri çatışmaları bu dönemde daha da yaygınlaştı. Yangınların ateşinde Baltların kaleleri öldü.
  Belarus topraklarının Slavlar tarafından yerleşimi bir yüzyıldan fazla sürdü. Eski sakinler evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Kalanlar yavaş yavaş Slavlarla birleşti. Bu, Baltlar gibi Slavların da pagan olduğu gerçeğiyle kolaylaştırıldı. Yakın onların yaşam tarzı ve diliydi.
  Ancak Slavlar daha yüksek bir sosyal gelişim düzeyindeydi. Kabile liderleri, güçlü bir ordusu vardı.

Daha sonra Moğol fetihleri, Rusya’nın politik birliğini tahrip etti. Sonuç olarak, Eski Rus uyruğundan üç ayrı ülke ortaya çıktı: Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslar.

Ancak, tarih biliminde başka versiyonlar da var. Bu yüzden, Sovyet iktidarı altında bile, bir grup Petersburglu bilim insanı, Eski Rusya’nın sadece tek bir güç değil, aynı zamanda egemen şehir devletlerinin (daha eski Yunanistan’lara benzetilerek) “birleşmiş” olduğu teorisini geliştirdi. Bu teori hala tartışma konusudur – fakat daha da önemlisi, bilimsel tartışma, politik değil.

Şehrin veya nehrin adından çağrılmaya başlandı ve Krivichi-Polotsk.
Belki de, Krivichi’nin adı, Kriv cinsinin yaşlılarının adından veya “kan” kelimesinden, yani kanın akrabalarından gelir. Başka varsayımlar da var.
XII. Yüzyılda bile Polotsk Prensliği’nin nüfusu. Kriviches denilen yılda. Krivichy uzun zamandır Letonyalıların atalarının komşularıydı. Bu nedenle, şimdiye kadar Letonyalılar Rusça’yı “Krivichi” – “Krevz” kelimesine benzer bir isim olarak adlandırıyorlar.
Bu ilginç * Krivichy’nin en önemli özelliklerinden biri, uzun kurbanlarda ölülerin gömülmesiydi. İnsanlar onlara “volotovki” dedi. İddiaya göre “voloty” – yüksek büyüme kahramanları olarak gömüldüklerine dair bir efsane vardı. Aslında, höyüklerin altında, höyükler tek tek 20 kişiye kadar gömülebilir. Görünüşe göre, yakın akrabalar uzun bir höyüğe gömülmüştür. Bu putperest zamanlarda Doğu Slavları ölülerini yaktılar.
Tuhaf, kadınların krivichanok süslemesiydi. Tapınaklardaki başlığa halka şeklinde özel bilezikler taktılar. Bilezik şeklindeki zamansal halkalar yalnızca Polotsk ve Smolensk Krivichy topraklarında bulunur.

 1. Dregovichi. Zamanla, Belarus’un güneyinde bütün bir diğer Doğu Slav kabile ittifakı Dregovichi tarafından işgal edildi. İlk önce Pripyat’ın ortasına, bir bataklığa koydular. Buradan ve onların adı (“Drygva” kelimesinden – bir bataklık). Sürükle veya Dregovit adına Dregovichi adının kökeni hakkında başka bir varsayım var.
  Daha sonra dregovichi batıya kuzeye doğru yöneldi. Svisloch Nehri havzasını işgal etti ve Berezina Nehri’nin ortalarına ulaştı. Fakat başlangıçta Krivichy’nin bölgesiydi. Belarus’un başkenti kuruldu – Minsk.
  Dregovichi’nin bir kısmı Brest bölgesine yerleşti. Volynians buraya güneyden taşındı. Volinyalıların Doğu Slav birliği Dregovich’lere çok yakındı.
  Dregovichi’nin en eski şehri Turov’du. Turovskaya toprakları Orta Dinyeper’la yakın bağlara sahipti ve orada yaşayan Kiev Polyana’ya bağlıydı ve bir zamanlar bir kabile varlığı olan Dregovichi ve Volhynians’la birlikte orada yaşıyordu. Ancak, daha sonra bölündü.

Eski Rus milletinin bilimsel kavramını reddeden Slav alimler de vardı. Temel olarak, onlar Amerikalı kökenli Amerikalılar ve Ukraynalı kökenli – yani göçmenlerin torunları. Anlaşılır nedenlerden ötürü, genel olarak eski vatanlara ve özellikle eski Rus tarihine karşı tutumları çoğunlukla önyargılı ve güçlü bir şekilde siyasallaştırıldı. Ayrı bir Ukrayna halkının “ebedi” varlığını ispatladılar, yaşlarını yapay olarak yaşlandırdılar ve Eski Rus devletinin kurulmasından çok önce Dinyeper kıyılarına “yerleştiler”.

İkincisi, Eski Rusya’nın mirasını parçalara bölmeyeceğiz. Tamamen bize ait. Tıpkı Belarusyalılar ve Ukraynalılar gibi. Ve Kiev, Rus şehirlerinin annesidir. Bu yüzden yıllık olarak yazılmıştır, ancak ondan kelimeleri geçemezsiniz. Bizim sorunumuz değil, eğer Rusya mirasçılarından birine miras, miras gereksiz görünüyor, gerekli değil. İhtiyacımız var. Tarihimiz dahil olmak üzere devam edeceğiz.

Üçüncüsü, karışık atalarımız 988 yılına kadar bizim için her şeye karar verdiler, Doğu ayinindeki ortak vaftizleri ortaklaşa kabul ettiler. Daha önce kim olduğumuzu tartışabiliriz ama ondan sonra – zaten Hıristiyan medeniyetindeyiz. Bu temeli yok ederek, yalnızca eski Rus milliyetini terk etmekle kalmayıp, aynı zamanda ve son bin yıldaki medeniyetten elde edilen başarıları da bırakmak mümkündür. 

Leave a Reply