SAKARYA DEFİNE YERLERİ

Bizans i̇mparatoru jüstinianus’un 562 yılında yaptırdığı beşköprü
anadolu birliğini ilk kuran hititlerle sakarya’nın da tarihi başlar. i̇ç karışıklıklar sonucunda bölünen hititlerden sonra bölgede frigler hakim olmuştur. frigya hakimiyeti sona erdiğinde bölge lidyalıların eline geçmiştir. mö 6. yüzyılda pers i̇mparatorluğu lidya krallığı’nı yıkarak anadolu’ya hakim olmuştur.

makedonya kralı büyük i̇skender mö 4. yüzyılda persleri yenerek anadolu’ya hakim oldu. büyük i̇skender’in ölümünden sonra bitinya kralığı bağımsızlığını ilan ederek sakarya’nın da bulunduğu bölgede hakimiyetini ilan etti. mö 1. yüzyılda roma i̇mparatorluğu bitinya krallığı’na son vererek bölgeyi topraklarına kattı

roma i̇mparatorluğu ikiye bölündüğünde (ms 365), bitinya bölgesi bizans i̇mparatorluğu’na kaldı. i̇stanbul’u ele geçirmek gayesiyle gelen i̇slam orduları bölgeyi fethetmişlerdir. bu hakimiyetler kalıcı olmamıştır. bölgeye zaman zaman sasaniler de akınlar düzenlemiştir.sakarya define işaretleri diğer işaretlerle aynıdır.

malazgirt meydan muharebesi’nden sonra kutalmışoğlu süleyman şah sakarya dahil tüm anadolu’yu kontrol altına aldı. i̇znik’in başkent olduğu türkiye selçuklu devleti kuruldu. birinci haçlı seferinde i̇znik’i terk ederek başkenti konya’ya taşıdı. sakarya ahalisi yeniden bizans’ın kontrolüne girdi.

yapılan kazılar ve bulguların tarihi bilgileri sayesinde; bölgede mö 300 ile 395 yılları arasında başkenti nikomedia (i̇zmit) olan romalıların bitinya eyaleti bulunmaktaydı. kandıra, kaynarca, hendek, karapürçek ve taraklı’da rastlanan bazı bulgularca da bölgenin miladın hemen öncesi ve sonrasında bitinyalıların egemenliğinde yaşadığı kesinleşmektedir. bölgede inşa edilen seyifler, harmantepe, tersiye, paşalar, çobankale, mekece kaleleriyle, i. justinianos’un 562 yılında sakarya nehri’nin üzerine yaptırdığı beşköprü önemli tarihi kalıntılardır.
bu ad, helenistik çağda sangarios biçimine dönüştü ve uzun yıllar bu şekilde kullanıldı. ayrıca eski yunanlıların sakarya irmağı’na “saldırgan” anlamına gelen zakharion adını verdikleri de bilinmektedir. bu ad daha sonraki yıllarda dönüşüme uğrayarak sakarya biçimini almıştır. i̇l merkezi olan adapazarı ise daha yakın bir tarihte kuruldu. kentin ilk olarak 14 ncü yüzyılın başlarında orhan gazi’nin komutanlarından konuralp tarafından tığcılar adıyla kurulduğu bilinmektedir. tığcıları içine alan toprak parçası sakarya’nın iki kolu arasında sıkışmış bir ada görünümünde olduğundan, daha sonraki yıllarda bu yerler ada adıyla anılır oldu. giderek bir alış veriş merkezi özelliği kazanmaya başlayan yerleşim merkezi ada karyesi ve adapazarı adını aldı. ii. mahmut zamanında (1837) adapazarı kaza haline gelmiştir. 19. asrın sonlarına doğru i̇zmit sancağı’nın kazası olmuştur. 22 haziran 1954 tarihinde 6419 sayılı kanunla i̇l olmuş ve sakarya adını almıştır. adapazarı ve civarının ilk türk sakinleri, göçebeliği terk ederek yerleşik düzene geçen türkmen aşiretlerinden yörüklerdir. bugün adapazarı mahallelerinin adları türk oymaklarının adları ile anılır. (tığcılar, hasırcılar, semerciler, papuçcular, çıracılar, yağcılar gibi) adapazarı’nın kurtuluş savaşı’nda da önemli bir yeri vardır. alifuat cebesoy, sırrı bey, hasan cavit bey, çerkez sait bey, koçzade mahmut bey, metozade hüseyin efendi, abdurrahman bey, cevat bey, kaymakam tahir bey, i̇bsiz recep, kazım kaptan, halit molla gibi pek çok kahramanımız kuva-i milliye hareketine sağladıkları yardım ve destekle milli mücadelenin şerefli sahifelerinde yer almışlardır.

Leave a Reply