SİİRT DEFİNE YERLERİ

Siirt Çok kapsamlı araştırılması gereken bir yer. gerek Arkeologlar gerek bilim insanları Siirt’te birçok tarihi yapıyorum plana çıkarmışlardır Bir ilin medeniyeti belli olmadan orada ne aradığınızı bilemezsiniz Oysa ki artık biz tüm medeniyetlerin nerede yaşadığını yapılan araştırmalar neticesinde biliyoruz Sizler de buna göre çalışmalarınızı sürdüreceksiniz Tabii ki de devletten izin alarak define yerleri ile ilgili bilgilere tamamiyle yaşanmış medeniyetlerden yola çıkarak tespit edebilirsiniz bunun içinde okumanız icabet arkadaşlar birileri sizin için geçmişte araştırmalar yapmış nerede ve hangi ilde hangi medeniyetin yaşadığını anlatıyor Sizler de bunları inceleyerek yola çıkacaksınız.define işaretleri tamamen medeniyetlere bağlıdır.

Anadolu selçukluları dönemibu alt başlığın geliştirilmesigerekiyor.
Malazgirt savaşı’ndan sonra türkler anadolu’ya yerleşmeye başlamış ve büyük selçuklu devleti’nin isteği dışında küçük türk devletçikleri kurulmuştur. Siirt yöresi hasankeyf artukluların yönetimindeydi. Artuklulara bağlı göçebe türkmenler yöreye yerleşmiş, artuklu beyleri ve askerleri kentlerde türkleşmenin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Beylerinin alp, i̇nanç, yağbu gibi türk adlarını kullanmaları; artuklularda türkmen geleneğinin güçlülüğünü göstermektedir. Bağlı oymaklara “Ok gönderme” biçimindeki orta asya geleneği de artuklarda sürmekteydi.

Şehrin ana eseri 1129’da, bağdat’ta hükmeden büyük selçuklu sultanı ii. Mahmut tarafından inşa edilen ulu camii’dir. 1965 yılında restore edilmiştir.
Milât öncesi dönem
Coğrafî konum olarak anadolu ve mezopotamya’nın kesiştiği bölgenin yüksek kısımlarında kurulan siirt’te 1963 yılında halet çamlıbel ve r.J. Braidwood başkanlığında kurulan güneydoğu anadolu tarih öncesi araştırmaları karma projesi kapsamında siirt ilinde yapılan yüzey araştırmalarında cilalı taş, bakır, tunç ve hellenistik, roma, bizans ve i̇slâm dönemlerinden yakın çağ’a uzanan dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. 3500 yıl öncesine dayandığı iddia edilen akabe yolu da bu kenttedir.[4]

İslâm egemenliği
639’da elcezire’nin fethi için görevlendirilen i̇lyas bin ganem diyarbakır yöresini i̇slam mücahidlerine açtığı zaman siirt aynı akıbete uğramıştır. Diyarbakır’ın zaptında önemli hizmetleri bulunan halit bin velid hasankeyf savaşı’nda muzaffer olduktan sonra siirt’e yürümüş şehrin o zamanki hakimi hersolu itaatini arz ederek şehri teslim etmiştir. Bundan sonra siirt hakimliği’ne sahabeden olan hişşam oğlu hakem tayin olunmuştur.

Leave a Reply