ADANA TARİHİ BİLGİLERİ-ADANADA DEFİNE ARANACAK YERLER

Adana i̇linin tarihi ilk çağlara (m.Ö. 3000) yıllarına kadar uzanmaktadır. Adana’nın seyhan nehri kıyısına bir konak yeri olarak
Kurulduğu tahmin edilmektedir.Adana’ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, anadolu’nun en köklümedeniyetlerinden olan hititlerin kava kitabelerinde rastlanmaktadır.Bu kabilelerdeki bir yazıtta adana ve çevresinden uru adania
(adana beldesi) olarak bahsedilmektedir.Yöreye m.Ö. Yaşayan kavimlere danuna ismi

Read More