HAKKARİ TARİHİ-HAKKARİDE ARANACAK DEFİNE YERLERİ

hakkarinin özel tarihi
tarihte geniş bir alana tekabül eden hakkâri bölgesi, türkiye’nin güney ve doğu ucunun kesiştiği bölümde bulunmaktadır. coğrafi olarak güneydoğu toroslar ile irak- i̇ran sınırı boyunca uzanan zagros dağ silsilesinin kesişme alanında bulunan hakkâri bölgesi, dağlık geniş bir bölge olup; güneyinde erbil ve musul ovalarının bulunduğu mezopotamya düzlükleri, kuzeyinde ise kadim azerbaycan platosu bulunmaktadır.

Read More