kırşehir define yerleri

Selçuklu dönemi kırşehir tarihi, kırşehir için olduğu kadar bütün anadolu türk tarihi içinde oldukça önemli ve araştırılmaya değerdir. Kırşehir’in kentleşmesi 13. Yy. Başlarında selçuklu döneminde başlamıştır. Erzincan’da selçuklu’larla yaptığı savaşta yenilgiye uğrayan mengücük hanedanının emirlerinden melik muzafferüddin muhammede savaş sırasında gösterdiği sağ duyu nedeniyle 1228 yılında kırşehir tımar olarak verilmiştir. Melik muzafferüddin muhammed kırşehir’deki ikameti sırasında 1230’lu yıllarda melik gazi medresesini inşaa etmiştir.

Read More