TRABZON DA DEFİNE İŞARETLERİ

TRABZON DA DEFİNE İŞARETLERİ

Yunan mitolojisinde lycaon’un oğlu trapezeus’un arkadya’daki adaşına ismini verdiği bilindiğinden, karadenizdeki trabzon’un da bu mitolojik kahramandan adını aldığı ve kent adının yunan toponomi geleneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.


Evliya çelebi’nin 2500 yıllık bir yunan kentinin adını 17. Yüzyılda türkçe halk etimolojisine dayandırarak verdiği tuğra-bozan adı da kimi çevrelerce ciddiye alınmıştır.
Hamilton, şehrin güney doğusunda dik yamaçlarla yükselen, fakat üstü düz olan boztepe’nin görünüşüne bağlamış, antik trabzon sikkelerindeki “Masa” çiziminden de aldığı destekle, kente görümünden dolayı yunanca trapezus “Masa” adının verildiğini iddia etmiştir
Özhan öztürk, lazların ataları olan kolhis ve kafkasya’dan getirilen kölelerin yunanistan anakarasına taşındığı liman kenti olan trabzon’un adının trapezus’un eski yunanca metinlerde geçen mecaz kullanımı “Köle satılan düz platform” (aristo. Fr. 874)ile ilişkili olabileceğini iddia ederken kentin bijışkyan tarafından anılan diğer adı ozinis’in  Lazca “Düzlük” anlamına geldiğini kaydetmiştir.
1838’den kalma harita, milat’tan hemen önceki dönemi gösterir. Haritada trabzon’un doğusundan abhazya’ya değin proto-laz oymakları: colchis ya da lazika, makronlar,sanni’ler, moshiler vardır.
Bölgede çeşitli dönemlerde yapılan arkeolojik kazı ve yüzey taramalarında yontma taş (alt paleolitik dönem) çağı’na ait acheulien ve mousterien tipi (el baltaları, kazıyıcılar, yonga aletler), orta taş çağı (mezolitik)’e ait mağaralar kalkolitik çağ’a ait yerleşim izlerine rastlanmıştır. Bronz çağı’nda karadeniz kıyısında kaşkalar adlı domuz besleyen ve kendir eken savaşçı bir halkın varlığı hitit kaynaklarında bildirilmektedir.

Antik çağ
Eusebius’a göre şehrin kuruluş tarihini mö 756 olmakla birlikte bu iddia trabzon’u i̇stanbul, roma hatta, genel kanıya göre trabzon ve diğer doğu karadeniz kolonizasyonunu gerçekleştiren sinop’tan daha eski bir kent yapmaktadır. Bu durum gerçekse sinoplular varolan bir kenti mö 630 tarihinden sonra yeniden kolonize etmiş olmalıdırlar.

Anabasis’te geçen “Pontos euksenios kıyısındaki bu şehir sinope’nin lazların ataları olan kolhis ülkesindeki kolonisidir” ifadesi daha sonra arrian ve peripleus tarafından da onaylanmıştır.[13]

Trabzon şehrinden ilk defa mö 400 yılında şehri gören atinalı xenophon tarafından bahsedilmiştir[14]. Merkezinde yunanların çevre köylerinde bugünkü lazların (tzanlar) ataları olan kolhislilerin ve yaşadığı trabzon, antik çağ ve sonrasında zigana geçidi üzerinden ermenistan ve euphrates civarında üretilen ticari malların takas edildiği ticaret merkezi ve dış ülkelere satıldığı bir ihraç limanı özelliğindeydi. Pontus i̇mparatoru mithridates’in roma i̇mparatorluğu ile giriştiği bir dizi savaşı kaybetmesinin ardından anadolu topraklarının yanı sıra trabzon’da roma hakimiyetine girmiştir.
Roma ve bizans
Pompeius’a karşı mücadelesinde mithridates’e destek vermeyen trabzon, roma döneminde ödüllendirilerek serbest şehir statüsü kazandırılmıştır.bizzat kente gelen arrian, trapezus’un roma döneminde güney karadeniz’deki en önemli liman kenti olduğunu belirtmiştir. Roma i̇mparatoru hadrian döneminde restore edilen kent, trajan döneminde pontus kapadokyası eyaletinin başkenti olmuş ve kente yeni bir liman inşa edilmiştir. gallienus döneminde bir germen kabilesi olan gotlar tarafından yağmalanmış  justiniandöneminde tekrar onarılsa da şehir eski görkemli günlerine dönememiştir. Bizans’ ın 6. Yüzyılda sasanilerle yapılan savaşlar, 7. Yüzyılda da arap akınları nedeniyle şehir yeniden önem kazandı. Daha sonra yeni kurulan haldiya bölgesinin ana kenti oldu.[ i̇stanbul’un latinlertarafından işgali sırasında komnenos ailesi tarafından 1024 yılında kurulan trabzon i̇mparatorluğu’nun başkenti oldu

Trabzon i̇mparatorluğu
Ana madde: trabzon i̇mparatorluğu
Komnenos (kuman) hanedanından vii. Michael latin işgali nedeniyle trabzon’a gelerek teyzesi gürcü kraliçesi tamar’nın da desteğiyle kendini roma i̇mparatoru ilan etmişse de batı özellikle vatikan trabzon i̇mparatorunu küçümseyerek “Laz hükümdarı” olarak tanımlamıştır  Trabzon imparatorları başlangıçta diğer bizans (doğu roma) imparatorları gibi çift başlı (aetos) figürünü sembol olarak kullanmışlarsa da latin işgalinin sona ermesi ve konstantinapolis’de yeniden yasal yönetimin iktidarı ele geçirmesiyle, bir çatışmaya sebebiyet vermemek için bugün trabzon ayasofya müzesinin giriş kapısının üzerinde rölyefi bulunan tek başlı kartal sembolü tercih etmişlerdir. Cenevizliler ile venedikliler, moğollar ile osmanlılar hatta çeşitli türkmen (akkoyunlu kabile federasyonuna mensup) klanları ile denge politikası sürdürerek, varlığını sürdürebilen bu zengin liman kenti, i̇stanbul’un fethinden sekiz yıl sonra (1461) fatih sultan mehmet tarafından karadeniz’deki çeşitli beylikler, i̇talyan kolonileri ve kırım’la birlikte ele geçirilerek i̇pek yolunun stratejik anahtarının osmanlı hakimiyetine girmesi sağlanmıştır.Trabzon (antik yunanca: τραπεζοῦς trapezus, pontus rumcası: τραπεζούντα trapezunda, gürcüce: ტრაპიზონი t’rap’izoni, lazca : t’rapuzani ya da t’amtra[2]), türkiye’nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. Trabzon i̇l nüfusu: 779.379’dur (2016 sonu). karadeniz bölgesi’nin doğu karadeniz bölümü’nde yer alan ilin karadeniz’e kıyısı bulunur. Karadeniz sahili ile zigana dağları arasında yer almakta olup yüzölçümü açısından az bir alan kaplar. Batısında giresun’a bağlı eynesil ilçesi, güneyinde gümüşhane’ye bağlı torul ilçesi ve bayburt, doğusunda da rize’ye bağlı i̇kizdere ve kalkandere ilçeleri bulunur.

7 eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29 köy tüzel kişilikleri kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edilmiştir.[4] bu son düzenleme ile birlikte belediye nüfusu 402.166’ya çıkmıştır.[5]

Trabzon, günümüzde karadeniz bölgesi’nin samsun ‘dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon, 12 kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak ortahisar ilçesi kurulmuştur. Trabzon iki il ile birliktede “şehzadeler şehri” olarak anılır.

Evliya çelebi trabzon için şöyle demiş: – bu şehre küçük i̇stanbul denilse yeridir. İrem bağları gibi süslü bir şehirdir burası.

DAHA FAZLA DEFİNE İŞARETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİ   TIKLAYINIZ

Leave a Reply